Skip to main
Voor boeren met ambitie

Voor boeren met ambitie

Samen sterk voor een vitale coöperatie
Voerequivalenten en resultaatuitkering
Kennis en informatie uitwisselen

Coöperatie FromFarmers

Coöperatie FromFarmers is grondlegger van ForFarmers N.V. en is vanuit die hoedanigheid (groot)aandeelhouder van ForFarmers. Dankzij deze rol als (groot)aandeelhouder heeft FromFarmers een belangrijke stem binnen ForFarmers, waardoor het belang van de leden voortdurend onder de aandacht wordt gebracht. De coöperatie houdt voor ogen dat ForFarmers marktconform en met een hoog serviceniveau blijft presteren. 

In 2021 heeft FromFarmers haar missie samen sterk voor meer impact, meer kennis, meer rendement verder vorm gegeven.

De coöperatie wordt bestuurd door het bestuur en de ledenraad. Zij worden ondersteund door het team coöperatiezaken.

Lees meer
Op de strobaal met ...

Linda Bolscher

Pagina 4 Linda Op De Strobaal Met

Op de strobaal met ... Linda Bolscher

''De rekeningen die we betalen aan ForFarmers, veroorzaken de grootste kostenpost op ons boerenbedrijf. Daar wil ik meer van weten, invloed op kunnen hebben en dan moet je je nek uitsteken. Daarnaast staat de adviseur van ForFarmers het dichtste bij ons gezinsbedrijf. Dat zegt toch alles over de belangrijkheid van de rol van je voerleverancier?''

Op de strobaal met Linda Bolscher
Agenda

Algemene activiteiten en activiteiten voor leden

Door het jaar heen vergaderen het bestuur en de ledenraad over allerhande onderwerpen. Dit in het belang van haar leden. Onderwerpen zijn onder andere: bespreking jaarcijfers, strategische issues, ledenbijeenkomsten, ledencommunicatie, actuele zaken met betrekking tot coöperatiezaken en haar rol als grootaandeelhouder in relatie tot ForFarmers N.V.

Activiteiten voor leden
Algemene activiteiten
Contact
Bel Mail App