Skip to main

Historie

Historie FromFarmers

Coöperatie FromFarmers kent een lange historie, die al begint in 1896, toen een groepje boeren in Twente een coöperatie hebben opgericht voor de inkoop en verkoop van voer. Dit was de eerste coöperatie in Twente en is uitgegroeid tot het latere CTA. In de Achterhoek/Liemers ontstonden ook verschillende coöperaties. De oudste coöperatieve landbouwvereniging van deze regio was de Landbouwvereniging "Geesteren-Gelselaar", gevestigd te Geesteren (Gld.), opgericht medio juli 1898. De coöperaties in deze regio fuseren tot het latere ABC. ABC en CTA gaan uiteindelijk in 2000 samen verder als ABCTA; eind 2005 past het bedrijf - vanwege de internationale groeiambities - deze naam aan in het internationaal bruikbare ForFarmers.  

Hieronder een aantal memorabele momenten. 

1896 - Begin van de voercoöperatie in Twente

In navolging van de allereerste agrarische coöperatie ‘Welbegrepen Eigenbelang’ (opgericht in Zeeland in 1817), komt ook een groep boeren in Twente (Borne) bij elkaar om de krachten te bundelen en gezamenlijk de benodigdheden voor de boerderij in te kopen. Deze groep richt in maart 1896 de Boerenbond Borne op. In 1898 volgde aansluiting bij de Centrale Nederlandse Boerenbond (opgericht 1896) en had men 98 leden. 

1898 - Begin van de voercoöperatie in de Achterhoek/Liemers

In 1898 begon het bestuur van de afdeling Borculo van de G.M.v.L. de Landbouwvereniging "Geesteren-Gelselaar", gevestigd te Geesteren (Gld.). 

1969 - Verwerving grond locatie Lochem

Eind 1969 werd besloten te komen tot de bouw van een productiebedrijf aan groot vaarwater. Met vooruit­ziende blik werd een groot terrein in eigendom verworven aan het Twentekanaal in Lochem. Op dit terrein is nu het hoofdkantoor van ForFarmers en de grootste productielocatie voor varkensvoeders van ForFarmers Nederland te vinden. 

2000 - Fusie ABC en CTA

In 2000 fuseerden ABC en CTA tot ABCTA. Belangrijkste motief voor het aangaan van deze fusie is de overtuiging dat de nieuwe coöperatie beter aan de doelstellingen van de veehouderij konden voldoen. Het kostenniveau op het boerenerf moest omlaag, terwijl meer kennis nodig was om tot uitstekende prestaties op het boerenerf te komen. Daarnaast moesten de boeren inspelen op de eisen van de consument. Om als boerenorganisatie een leidende en sturende rol te kunnen hebben, was schaalgrootte nodig. Door te fuseren konden de opbrengsten en kosten worden geoptimaliseerd en bleef de continuïteit van agrarische ondernemingen voortbestaan. 

2005 - Introductie ForFarmers en FromFarmers

Vanwege de internationale groeiambities van de onderneming werd de naam ABCTA eind 2005 veranderd in ForFarmers. Een naam met een internationaal karakter die direct duidelijk maakt dat de boer als klant centraal staat. Om verder te kunnen groeien, zijn de onderneming en de coöperatie toen gesplitst. De coöperatie kreeg de toepasselijke naam FromFarmers, "van boeren".

2007 - Lancering van Vermogen Op Naam

Met de start van het traject Vermogen Op Naam, een traject van tien jaar dat liep in de periode 2007 t/m 2016, is 82,6% van het eigen vermogen van de coöperatie op naam van haar leden gezet. Vanaf de lancering van dit traject is Coöperatie FromFarmers aandeelhouder van ForFarmers. De activiteiten van FromFarmers bestaan uit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V.

2016 - Notering aan Euronext Amsterdam

Een ander memorabel moment is de notering van ForFarmers N.V. aan Euronext Amsterdam. Coöperatie FromFarmers is nauw betrokken geweest bij het proces van regionale voercoöperatie naar beursgenoteerde voeronderneming. Vanaf de beursnotering is de coöperatie prioriteitsaandeelhouder van ForFarmers. 

Contact
Bel Mail App