Skip to main

VON Portaal

Het VON Portaal verschaft informatie over alle afnamegegevens in relatie tot de voerequivalenten.

Sinds 2022 is het nieuwe en verbeterde VON Portaal live. Om gebruik te kunnen maken van dit nieuwe VON Portaal, moet er eenmalig een nieuw account aangemaakt worden. De medewerkers van Coöperatie FromFarmers moeten deze aanvraag goedkeuren en zorgen daarna dat er kan worden ingelogd. Dit doen we zo snel mogelijk. In het nieuwe VON Portaal staan de gegevens over de afname gekoppeld aan je bezit aan V€ (voerequivalenten). De gegevens van afname met ingang van 2022 zijn te vinden in het nieuwe VON Portaal. 

Voor het eenmalig aanmaken van het nieuwe account op het nieuwe VON Portaal, klik hier.

Voor instructies om voor het eerst aan te melden in het nieuwe VON Portaal, klik hier

Klik hier voor een toelichting van het nieuwe VON Portaal.

Zie onderstaand de link voor het inloggen in het VON Portaal met uw gegevens m.i.v. 2022.

Contact
Bel Mail App