Skip to main

Wat is een voerequivalent?

Wat is een voerequivalent?

Voerequivalenten vormen de verdeelsleutel voor het resultaat van Coöperatie FromFarmers. Om voor resultaatuitkering in aanmerking te komen, dient u:

  • in het bezit te zijn van voerequivalenten en lid te zijn van Coöperatie FromFarmers;
  • voerequivalenten te hebben benut door en ten behoeve van het eigen bedrijf

Dit overzicht geeft een indruk van de resultaten uit het verleden

Jaar Resultaatuitkering per voerequivalent
2007 € 5,42 
2008 € 5,58
2009 € 6,57 
2010 € 5,13
2011 € 2,92 
2012 € 4,69 
2013 € 3,23 
2014 € 4,52
2015 € 4,65 
2016 € 4,02 
2017 € 4,63 
2018 € 4,62
2019 € 4,34
2020 € 4,47
2021 € 4,57
2022 € 3,17
2023 € 1,68

De waarde van voerequivalenten en de coöperatieve resultaatuitkering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoe komt de coöperatieve resultaatuitkering 2023 tot stand?

Voerequivalenten zijn de verdeelsleutel voor het resultaat van Coöperatie FromFarmers. De Coöperatie heeft de vitale coöperatie geïntroduceerd door 17,4% van de aandelen in ForFarmers in handen te houden en niet op naam van leden te zetten. Inmiddels bedraagt dit percentage 20,7%. Hierover kan de Coöperatie dividend ontvangen. Het bedrag van de dividenduitkering is bepaald door het aantal aandelen ForFarmers N.V. in bezit van de coöperatie (en niet op naam van leden gezet) te vermenigvuldigen met het voorgestelde dividend per aandeel. Dit dividend, minus de kosten die de Coöperatie maakt en eventuele reserves, vormt in principe het voor uitkering beschikbare resultaat van de Coöperatie. 

Voorgesteld wordt een bedrag ter grootte van €1.561.000 uit te keren als coöperatieve resultaatuitkering. Dit bedrag is vastgesteld door de van ForFarmers N.V. te ontvangen dividenduitkering ad €2.775.000,- te verminderen met de kosten die de coöperatie in 2023 heeft gemaakt.

Het aantal V€ dat in 2023 is benut bedraagt 926.938. Op basis van deze benutting betekent dit dat de resultaatuitkering per V€ €1.561.000 gedeeld door 926.938 benutte V€ = €1,68 bedraagt.

Contact
Bel Mail App