Skip to main

Financieringsregeling

Coöperatie FromFarmers wil een aantrekkelijke coöperatie zijn. Daarom is een financieringsregeling voor de aankoop van voerequivalenten in het leven geroepen, zodat ondernemers via een lening voerequivalenten op naam kunnen krijgen. Er kunnen in het kader van deze regeling minimaal 100 en maximaal 6.000 voerequivalenten per bedrijf gefinancierd worden.

Voor wie?

De regeling zoals die nu luidt, is bedoeld voor in Nederland gevestigde leden van Coöperatie FromFarmers en maakt het, onder voorwaarden, mogelijk voerequivalenten aan te kopen. Een voorwaarde is dat het gaat om leden van Coöperatie FromFarmers die in de vijf jaren voorafgaand aan de aanvraag niet langer dan één jaar aaneengesloten voerequivalenten op naam hebben gehad en/of kunnen aantonen dat er sprake is van een bedrijfsuitbreiding, waardoor het totaal aantal door het bedrijf te benutten voerequivalenten wijzigt.

Aflossing

Door producten bij ForFarmers N.V. en/of haar dochterondernemingen af te nemen, benut een lid voerequivalenten. De resultaatuitkering die door de benutting van voerequivalenten verkregen wordt, dient aangewend te worden voor het terugbetalen van de rente en voor het terugbetalen van tenminste 12,5% van de lening (aflossing).

Deelnemers hebben twee opties:

  • ze gebruiken de hele resultaatuitkering voor rente en aflossing
  • ze willen een deel van de resultaatuitkering voor andere doeleinden gebruiken

Daarbij wetende dat de financiering een looptijd kent van maximaal tien jaar en het resterende saldo uiterlijk voor het einde van de looptijd afgelost dient te zijn. Vervroegde aflossing is mogelijk. 

Lees er meer over in de beschikbare documenten

  Nederlands
Aanvraagformulier Financieringsregeling download
Financieringsregeling - Overeenkomst geldlening en zekerheden (document ter informatie - u hoeft deze niet op te sturen) download
Rentepercentages Financieringsregeling download
Contact
Bel Mail App