Skip to main

Het handelsplatform van Captin

Uitleg over de werking van het handelsplatform van Captin

Leden van Coöperatie FromFarmers kunnen gebruikmaken van het handelsplatform voor de handel in voerequivalenten en de conversie van participatierekeningen en certificaten. Gebruikmaken van het handelsplatform kost € 65,- per jaar. 

Heeft u nog geen toegang tot het handelsplatform, dan kunt u dit aanvragen via het aanmeldformulier handelsplatform bij Captin.
Na ontvangst van getekende aanmeldformulier en bijbehorende documentatie zal Captin inloggegevens digitaal verstrekken. Met deze gegevens logt u in op het handelsplatform.

Heeft u vragen over het handelsplatform, of bent u uw gebruikersnaam kwijt, neem dan contact op met Captin via T: 020 854 6500 of e-mail: info@captin.nl

Over Captin

Captin Equity Management Services regelt alles rondom de handel in financiële instrumenten. Captin biedt de coöperatie en haar leden een platform, het handelsplatform, waarin de voerequivalenten, saldo op de participatierekening en certificaten worden geadministreerd. Captin beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en staat geregistreerd in het register van de AFM.

Contact
Bel Mail App