Skip to main
FromFarmers betaalt € 3,17 per benut voerequivalent aan haar leden
18 april 2023

FromFarmers betaalt € 3,17 per benut voerequivalent aan haar leden

FromFarmers betaalt € 3,17 per benut voerequivalent aan haar leden

FromFarmers ontvangt als (groot)aandeelhouder van ForFarmers € 0,20 dividend per aandeel en keert dit via de benutte voerequivalenten uit aan haar leden. Dit betekent dat de leden van FromFarmers, die ook klant zijn van ForFarmers € 3,17 per benut voerequivalent krijgen nabetaald. Eén voerequivalent staat gelijk aan één ton mengvoeders.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het dividendvoorstel van € 0,20 per gewoon aandeel over het boekjaar 2022 goedgekeurd. De dividenduitkering, die FromFarmers naar aanleiding van dit besluit ontvangt, keert FromFarmers uit aan haar leden. Dit gebeurt via de benutting op basis van voerequivalenten. Leden die ook klant zijn bij ForFarmers en in het bezit zijn van voerequivalenten krijgen op basis van deze benutting € 3,17 per voerequivalent nabetaald. Eind april zal het bedrag dat de individuele leden toekomt, op hun bankrekening worden bijgeschreven.

Coöperatie FromFarmers U.A. heeft ongeveer 4.000 leden, waarvan de meeste leden ook klant zijn bij ForFarmers. Het resultaat van Coöperatie FromFarmers over het boekjaar 2022, zijnde deze dividenduitkering van € 3.700.000, waarop de kosten van de Coöperatie in mindering worden gebracht, komt ten goede aan haar leden. FromFarmers is de grootste aandeelhouder van ForFarmers, staat voor de belangen van haar leden en volgt nauwlettend de marktconformiteit van ForFarmers en haar prestaties op het boerenerf.

Contact
Bel Mail App