Skip to main

Welke kosten zijn er?

Hoeveel kost het handelsplatform? 

De vaste kosten per jaar zijn €66,04,- (incl. BTW), want er moeten een aantal werkzaamheden worden verricht die geld kosten, ongeacht of er gehandeld wordt (o.a. uitgifte jaaroverzichten en verwerking bijschrijvingen). Deze bijdrage wordt jaarlijks gefactureerd en verrekend met de contante uitkering (indien mogelijk). Deze kosten bedragen voor een account zonder mailadres €111,76-.

Zijn er extra kosten verbonden aan het opgeven van koop- of verkooporders per telefoon? 

Ja, het handelsplatform is een online faciliteit, waar u zelf kunt inloggen en koop- of verkooporders door kunt geven. Wilt of kunt u niet online gaan en geeft u de koop- of verkooporders telefonisch aan Captin door, zodat zij ze voor u inleggen, dan brengt Captin een bedrag van €25,- in rekening als toeslag voor niet-internetorders. 

Wat zijn de kosten voor verkoop van voerequivalenten via het handelsplatform (online)?

De voerequivalenten kunnen worden verkocht voor: 
€7,- per transactie +
over de beurswaarde t/m €2.000,- 0,75%
over het meerdere t/m €10.000,- 0,50%
over het meerdere t/m €40.000,- 0,35%
over het meerdere t/m €250.000,- 0,20%
(over het meerdere t/m €400.000,- 0,125%)
(vanaf €400.000,- over de gehele transactiewaarde 0,18%)

Tot nader order geldt echter een maximumbedrag aan kosten per order van €250,- voor verkoper en koper elk. Bij een orderbedrag van €81.500,- wordt volgens bovenstaande tariefstructuur het maximum van €250,- bereikt. Zolang het maximum €250,- bedraagt zijn de laatste twee tariefregels niet relevant en daarom tussen haakjes geplaatst.

De kosten voor kleine orders zijn gemaximeerd op de helft van de transactiewaarde.

De kosten worden vastgesteld over het werkelijk betaalde of ontvangen orderbedrag, een ingegeven limiet heeft hierop geen invloed. 

Van welke kosten kunnen we uitgaan bij de verkoop van een klein aantal voerequivalenten, zoals hierboven bedoeld?

Stel dat een deelnemer 100 voerequivalenten verkoopt via internet voor €17,- per stuk, dan bedragen de kosten €7,- + 0,75% van €1.700 = totaal €19,75 voor de verkoper.

Dezelfde order via telefoon opgeven kost de verkoper €25,- meer (toeslag niet-internetorders). 

Hoe kan ik het geld na verkoop overschrijven naar mijn bankrekening?

Na verkoop staat het geld op de rekening van het handelsplatform. Om het geld naar uw eigen bankrekening (tegenrekening) over te boeken, klikt u in het handelsplatform bij ‘Uw portfolio’ op ‘EURO’.

Waarom worden er kosten in rekening gebracht voor zowel koper als verkoper?

Zowel voor de koper als verkoper worden kosten gemaakt en deze worden ook in rekening gebracht. Zowel bij de koper als de verkoper moeten registraties worden bijgewerkt en bijgehouden en zowel bij de koper als de verkoper moet een financiële afwikkeling plaatsvinden waarvoor kosten worden gemaakt.

Wat zijn de kosten voor het omzetten van participatierekeningen en/of certificaten naar aandelen?

Voor de overdracht naar uw eigen effectenrekening brengt Captin kosten in rekening. Aan de verkoop van certificaten en/of participatierekeningen zijn transactiekosten verbonden. Deze bedragen 0,45% over de transactiewaarde tot €50.000,-. Daarboven betaalt u 0,35%. Verder is er een bestand waarmee klanten de kosten kunnen bereken. Deze staat in het handelsplatform onder Documenten en heet 'provisie calculator'.

Contact
Bel Mail App