Skip to main

FromFarmers feliciteert Marloes Roetgerink, die vandaag benoemd is tot lid Raad van Bestuur tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

28 mei 2024

FromFarmers feliciteert Marloes Roetgerink, die vandaag benoemd is tot lid Raad van Bestuur tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

28 mei 2024

De aandeelhouders van ForFarmers hebben vandaag besloten mevrouw Marloes Roetgerink per 1 juni 2024 te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Dit besluit werd genomen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. die vandaag is gehouden. Marloes Roetgerink zal de functie van Chief Financial Officer (CFO) gaan vervullen. Haar termijn gaat op 1 juni 2024 in en eindigt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028. Op dat moment is zij herbenoembaar voor opnieuw een periode van vier jaar.

De ledenraad van Coöperatie FromFarmers heeft zich voorbereid op deze voorgenomen benoeming in een ingelaste ledenraadsvergadering op 22 mei jl. Tijdens deze ledenraadsvergadering heeft Marloes zich voorgesteld en heeft ze antwoorden gegeven op de vele vragen die ledenraadsleden op haar hebben afgevuurd. Hieruit ontstond het positieve en enthousiaste gevoel over Marloes: hoe ze aankijkt tegen de uitdagingen waar we als sector voor staan en hoe zij vanuit haar positie bij ForFarmers een bijdrage aan kan leveren.

Daarop heeft de ledenraad gestemd over de aangekondigde benoeming van Marloes op de BAvA van 28 mei. Uit deze stemming was de Coöperatie FromFarmers unaniem “voor” benoeming. Jan Kuks, voorzitter van de ledenraad: “Het is goed te concluderen dat we als ledenraad, namens Coöperatie FromFarmers de toekomstige samenwerking met Marloes positief beoordelen. Hierom hebben wij ook voor benoeming gestemd tijdens de BAvA van vandaag”.

Walter Gerritsen en Jan Kuks feliciteren, namens Coöperatie FromFarmers, Marloes met haar benoeming en wensen haar veel succes als CFO van ForFarmers en rekenen op een constructieve samenwerking met FromFarmers

Teamfoto

Vragen?

Het team coöperatiezaken is er voor de leden voor allerhande vragen. Daarnaast ondersteunen ze de ledenraad en het bestuur om invulling te geven aan het beleid van de coöperatie. Ook deze drie personen zijn (rechtstreeks) via deze website te bereiken, met andere woorden: het is bij ons “binnen zonder kloppen”.

Kom in contact
Contact
Bel Mail App