Skip to main

Hoe benut je voerequivalenten?

Voerequivalenten worden benut door bij ForFarmers Nederland B.V. (of bij door Coöperatie FromFarmers aangewezen, aan ForFarmers gelieerde bedrijven) producten af te nemen. Benutting is nodig om in aanmerking te komen voor een resultaatuitkering van FromFarmers. Voerequivalenten zijn immers de verdeelsleutel voor het resultaat van de coöperatie. Eén voerequivalent komt overeen met één ton mengvoer.

Productgroep Per Factor
Mengvoeders ton 1,0000
Ruwvoeders / bijproducten ton 0,0503
Enkelvoudig overig ton 0,4563
Mineralen / kunstmelk ton 3,1400
Kalk ton 0,2375
Meststoffen overig ton 0,7908
Gewasbeschermingsmiddelen ? 1.000 5,7631
Zaaizaadeenheden eenheid 0,8449
Zaaizaad overig ton 5,4586
Pootgoed ton 1,4739
Inname granen / fermmais ton 0,3160

Peildatum voor de benutting is steeds 31 december van een kalenderjaar. De afname in het jaar wordt omgerekend naar voerequivalenten en vergeleken met het aantal voerequivalenten dat een lid op 31 december van dat jaar bezit. De laagste van deze twee getallen is de benutting.

Een rekenvoorbeeld

In 2023 heeft boer Hugo 900 voerequivalenten gekocht voor €13,- per stuk. Dit is een investering van €11.700. En in 2023 nam hij 1.000 ton voer af bij ForFarmers. Over 2023 was het uit te keren resultaat per benut voerequivalent €1,68. Hij ontving dus 900 x €1,68 = €1.512. Dit is een rendement van circa 13%.

Benutting inzien of handel in voerequivalenten

Elk lid kan zijn benutting zien door in te loggen op het VON Portaal. Voerequivalenten zijn tussen leden onderling verhandelbaar via het handelsplatform dat wordt beheerd door Captin. 

Nog geen of te weinig voerequivalenten?

Via het handelsplatform kan ieder lid voerequivalenten kopen.

Wilt u via FromFarmers een lening afsluiten om voerequivalenten aan te schaffen? Dan kunt u een verzoek doen voor deelname aan de Financieringsregeling. Lees hier meer over deze regeling. 

Interesse in de benutting van voerequivalenten maar nog geen lid?

Contact
Bel Mail App