Skip to main

Handelen op het handelsplatform

Wat kan er worden verhandeld op het handelsplatform?

Alleen voerequivalenten kunnen verhandeld worden. De voerequivalenten kunnen alleen tussen leden van FromFarmers worden verhandeld. Verder kunnen via het handelsplatform zowel participatierekeningen als certificaten worden omgezet in aandelen en worden overgedragen naar een effectenrekening van de betreffende rechthebbende of worden verkocht via Euronext Amsterdam. 

Hoe kan ik stukken verkopen?

Als u bent ingelogd, kunt u klikken op het tabblad instructie/uittreding. In het vervolgscherm klikt u rechts om een order op te geven. Bij het opgeven van orders moet u o.a. een hoeveelheid en de minimale verkoopprijs (bij verkoop van voerequivalenten) of maximale aankoopprijs (bij aankoop van stukken) invoeren. Zodra er een order is uitgevoerd, krijgt u bericht van ons.

Wat is een limietorder?

Een limietorder is een order waarbij een limiet wordt ingegeven voor de prijs. Bij een verkooporder geeft de verkoper aan hoeveel hij minimaal wil ontvangen voor bijvoorbeeld een voerequivalent. Beneden deze prijs wordt de order niet uitgevoerd. Bij een kooporder geeft de koper aan hoeveel hij maximaal wil betalen. Boven deze prijs wordt de order niet uitgevoerd. Er is voor gekozen om alleen orders met een limiet in te kunnen geven. 

Kan ik de “koers” zien van wat verhandeld wordt? 

Ja, deelnemers kunnen de prijzen zien waartegen voerequivalenten worden verhandeld. Daarnaast heeft men inzicht in het orderboek, waarin niet-uitgevoerde orders staan vermeld (hoeveelheden en limietprijzen). 

Wanneer kan er gehandeld worden?

Orders kunnen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar worden ingegeven. Dit geldt ook voor het inzien van de registraties via internet. De uitvoering van orders vindt plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.30 uur, met uitzondering van de algemeen erkende Nederlandse feestdagen.

Hoe kan ik het geld na verkoop overschrijven naar mijn bankrekening?

Na verkoop staat het geld op de rekening van het handelsplatform. Om het geld naar uw eigen bankrekening (tegenrekening) over te boeken, klikt u in het handelsplatform bij ‘Uw portfolio’ op ‘EURO’.

Het inloggen op het handelsplatform lukt niet, ik ben mijn wachtwoord kwijt 

Ga naar www.forfarmersstockexchange.eu. Met uw gebruikersnaam en geboortedatum kunt u bij het inlogscherm een nieuw wachtwoord opvragen. U ontvangt deze dan via e-mail. Mocht u uw gebruikersnaam ook niet meer weten, dan kunt u een online formulier invullen of telefonisch contact opnemen met Captin via T: 020 854 6500.

Contact
Bel Mail App