Skip to main

Converteren

Wat is converteren?

Dat is het omwisselen van certificaten en/of participatierekeingen in aandelen ForFarmers. 

Hoe kan ik converteren?

Converteren kan via de software van het handelsplatform en is kosteloos als het via internet door de deelnemer zelf wordt uitgevoerd.

Wanneer moet ik een effectenrekening openen? 

Als u uw participatierekening of certificaten wilt omwisselen voor aandelen om deze zelf te beheren, dan heeft u een effectenrekening nodig. Daarnaast heeft u deze rekening nodig als u aandelen ForFarmers wenst (bij) te kopen. U kunt bij de meeste banken terecht voor het openen van een effectenrekening. Nadat u een effectenrekening geopend heeft, dient u dit rekeningnummer door te geven aan Captin. 

Welke spelregels zijn er afgesproken met de fiscus met betrekking tot het converteren?

Voor de inkomstenbelasting is met de fiscus afgesproken dat bij het converteren in certificaten (of aandelen) van ForFarmers, belasting zal worden geheven, dat wil zeggen zodra een lid zijn participatierekening laat “uitkeren” in certificaten (of aandelen). Bij deze conversie zal de waarde in het economisch verkeer als belaste verkrijging worden aangemerkt, waarop de kostprijs in mindering kan worden gebracht.

De kostprijs is nihil bij deelnemers aan VON die geen participatierekeningen of voerequivalenten hebben gekocht maar via benutting van voerequivalenten hebben verkregen. Bij conversie wordt door Captin op de bevestiging de koers van de laatst gedane transactie in aandelen vermeld.

Voor deelnemers-rechtspersonen geldt de deelnemingsvrijstelling. Voor het buitenland gelden andere regels.

ForFarmers kan geen fiscale adviezen geven, omdat de fiscale aspecten van veel factoren afhangen. Voor de fiscale aspecten is het raadzaam dat u eerst met uw boekhouder/accountant en/of belastingadviseur spreekt. 

Contact
Bel Mail App