Skip to main

Het bestuur

Het bestuur van Coöperatie FromFarmers bestaat uit vijf bestuursleden, die allen lid zijn van Coöperatie FromFarmers. De bestuursleden worden benoemd door de ledenraad. Twee van de vijf bestuursleden van Coöperatie FromFarmers zijn ook lid van de raad van commissarissen van ForFarmers N.V. Het bestuur kent een voorzitter en een vicevoorzitter.

Het bestuur

Onze bestuursleden op een rij

De door de ledenraad benoemde bestuursleden zijn dagelijks bezig met het belang van de leden van de coöperatie door middel van uitvoering van het beleid van de coöperatie. De dame en de heren zijn gemakkelijk bereikbaar en staan de leden graag te woord. Hiernaast treffen jullie onze bestuursleden op een rij aan:

Het bestuur

Rooster van aftreden

Bestuur Coöperatie FromFarmers U.A.

Naam Jaar laatste benoeming Herbenoembaar in Aftredend uiterlijk in
Bergen A.M. van 2021 2025 2029
Bolscher-Beltman L.C. 2022 2026 2034
Gerritsen W.J.A. 2022 2026 2034
Gerritzen R.H.A. 2021 2025 2029
Hulshof V.A.M. 2022   2026

 

Contact
Bel Mail App