Skip to main

De ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming plaats. De ledenraad bestaat uit 24 personen, zij vertegenwoordigen de sectoren herkauwers, varkenshouderij en pluimveehouderij. De ledenraad kent op dit moment 23 personen, voor de sector varkenshouderij is er een vacature.

Ledenraad

Onze ledenraadsleden op een rij

De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van Coöperatie FromFarmers. Als vertegenwoordigers van de leden is het belangrijk dat zij weten wat er onder de leden van de coöperatie leeft. Alle ledenraadsleden zijn te vinden op deze website, met hen is rechtstreeks contact op te nemen via e-mail, telefoon en/of Whatsapp.

Jan Kuks
Jan Kuks

Ledenraadslid sector Herkauwers Voorzitter ledenraad

Wilco Eekhuis
Wilco Eekhuis

Ledenraadslid sector Varkens Sectorvoorzitter Varkens

Martijn van den Berg
Martijn van den Berg

Ledenraadslid sector Herkauwers voorzitter Auditcommissie

Ruben Exterkate
Ruben Exterkate

Ledenraadslid sector Varkens & lid Auditcommissie

Dolf Veldhuis
Dolf Veldhuis

Ledenraadslid sector Herkauwers Sectorvoorzitter Herkauwers

Jan Hesselink
Jan Hesselink

Ledenraadslid sector Herkauwers & lid Auditcommissie

Rik Kievitsbosch
Rik Kievitsbosch

Ledenraadslid sector Pluimvee & lid Auditcommissie

Sander Vetker
Sander Vetker

Ledenraadslid sector Pluimvee Sectorvoorzitter Pluimvee

René van de Wouw
René van de Wouw

Ledenraadslid sector Varkens


De ledenraad heeft twee commissies

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit vier personen en heeft o.a. de taak om de jaarrekening van de coöperatie te onderzoeken en hierover advies uit te brengen aan de ledenraad. Ook wordt de auditcommissie betrokken bij de benoeming van een externe accountant van de coöperatie en neemt zij bezwaren in behandeling.  

De volgende ledenraadsleden zitten in de auditcommissie: 

  • Martijn van den Berg (voorzitter)

  • Jan Hesselink

  • Rik Kievitsbosch

  • Ruben Exterkate 

Sectorvoorzitterscommissie

De ledenraad kiest voor iedere sector een sectorvoorzitter, zij vormen gezamenlijk de sectorvoorzitterscommissie. Deze commissie, waarvan Jan Kuks de voorzitter is, zorgt o.a. voor het voorbereiden van de ledenraadsvergaderingen en voor de organisatie van de ledenraadsverkiezingen. Verder stemmen ze diverse zaken met het bestuur af, zoals o.a. de algemene ontwikkelingen binnen de coöperatie, de agenda van ledenbijeenkomsten en mogelijke kandidaten voor het bestuur of de ledenraad.

De volgende ledenraadsleden zijn sectorvoorzitter: 

  • Jan Kuks, voorzitter ledenraad

  • Dolf Veldhuis, sector herkauwers

  • Wilco Eekhuis, sector varkenshouderij en tevens vicevoorzitter van de ledenraad

  • Sander Vetker, sector pluimveehouderij


De ledenraad

Rooster van aftreden

Sector herkauwers

Naam Benoemd in Herbenoembaar in / herbenoemd in Aftredend in
Berg M.A.J. van den  2020 2024 2028
Boersma N. 2023 2027 2031
Hermanussen I.J.P. 2020 2024 2028
Hesselink J.H. 2021 2025 2029
Koeleman J. 2018 2022 2026
Kuks J.A.M. 2016 2020 2024
Koning M. 2023 2027 2031
Lenselink G.W. 2016 2020 2024
Veldhuis D.G.J. 2019 2023 2027
Verhoeven G.A.C.M. 2017 2021 2025

Sector varkenshouderij

Naam Benoemd in Herbenoembaar in / herbenoemd in Aftredend in
Bom-Hans J. 2017 2021 2025
Eekhuis W.J.H. 2017 2021 2025
Elshof E.M. 2021 2025 2029
Exterkate R.G.M. 2022 2026 2030
Linthorst L. 2023 2027 2031
Rotink R.J.A. 2021 2025 2029
Sambeek M.I.M van 2017 2021 2025
Wouw R. van de 2023 2027 2031
Vacature      

Sector pluimveehouderij

Naam Benoemd in Herbenoembaar in / herbenoemd in Aftredend in
Bens H.G.W.M. 2020 2024 2028
Heusinkveld B. 2022 2026 2030
Kievitsbosch R.H.M. 2017 2021 2025
Michorius M.G.J. 2022 2026 2030
Vetker S. 2022 2026 2030

 

Kom in contact

Algemene contactgegevens

Kwinkweerd 12 7241 CW Lochem +31 (0)573 28 88 80 info@fromfarmers.eu
Contact
Bel Mail App