Skip to main

De ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming plaats. De ledenraad bestaat uit 24 personen, zij vertegenwoordigen de sectoren herkauwers, varkenshouderij en pluimveehouderij. De ledenraad bestaat op dit moment uit 22 personen, de twee openstaande vacatures worden in 2023 (als de verkiezingen plaatsvinden) ingevuld.

Ledenraad

Onze ledenraadsleden op een rij

De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van Coöperatie FromFarmers. Als vertegenwoordigers van de leden is het belangrijk dat zij weten wat er onder de leden van de coöperatie leeft. Alle ledenraadsleden zijn te vinden op deze website, met hen is rechtstreeks contact op te nemen via e-mail, telefoon en/of Whatsapp.

Wilco Eekhuis
Wilco Eekhuis

Vicevoorzitter Ledenraad + Sectorvoorzitter Varkens

Martijn van den Berg
Martijn van den Berg

Ledenraadslid + lid Auditcommissie

Dolf Veldhuis
Dolf Veldhuis

Ledenraadslid + Sectorvoorzitter Herkauwers

Jan Hesselink
Jan Hesselink

Ledenraadslid + lid Auditcommissie

Sander Vetker
Sander Vetker

Ledenraadslid + Sectorvoorzitter Pluimvee


De ledenraad heeft twee commissies

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit vier personen en heeft o.a. de taak om de jaarrekening van de coöperatie te onderzoeken en hierover advies uit te brengen aan de ledenraad. Ook wordt de auditcommissie betrokken bij de benoeming van een externe accountant van de coöperatie en neemt zij bezwaren in behandeling.  

De volgende ledenraadsleden zitten in de auditcommissie: 

  • Martijn van den Berg (voorzitter)

  • Jan de Haas

  • Jan Hesselink

  • Rik Kievitsbosch

Sectorvoorzitterscommissie

De ledenraad kiest voor iedere sector een sectorvoorzitter, zij vormen gezamenlijk de sectorvoorzitterscommissie. Deze commissie, waarvan Jan Kuks de voorzitter is, zorgt o.a. voor het voorbereiden van de ledenraadsvergaderingen en voor de organisatie van de ledenraadsverkiezingen. Verder stemmen ze diverse zaken met het bestuur af, zoals o.a. de algemene ontwikkelingen binnen de coöperatie, de agenda van ledenbijeenkomsten en mogelijke kandidaten voor het bestuur of de ledenraad.

De volgende ledenraadsleden zijn sectorvoorzitter: 

  • Jan Kuks, voorzitter ledenraad

  • Dolf Veldhuis, sector herkauwers

  • Wilco Eekhuis, sector varkenshouderij en tevens vicevoorzitter van de ledenraad

  • Sander Vetker, sectorvoorzitter sector pluimveehouderij (per 1 januari 2023)


De ledenraad

Rooster van aftreden

Sector herkauwers

Naam Benoemd in Herbenoembaar in / herbenoemd in Aftredend in
Berg M.A.J. van den  2020 2024 2028
Hermanussen I.J.P. 2020 2024 2028
Hesselink J.H. 2021 2025 2029
Koeleman J. 2018 2022 2026
Kuks J.A.M. 2016 2020 2024
Lenselink G.W. 2016 2020 2024
Ormel M.A. 2015 2019 2023
Veldhuis D.G.J. 2019 2023 2027
Verhoeven G.A.C.M. 2017 2021 2025
Vacature te benoemen in 2023    

Sector varkenshouderij

Naam Benoemd in Herbenoembaar in / herbenoemd in Aftredend in
Bom-Hans J. 2017 2021 2025
Eekhuis W.J.H. 2017 2021 2025
Elshof E.M. 2021 2025 2029
Ernst N.B.M. 2015 2019 2023
Exterkate R.G.M. 2022 2026 2030
Haas J.M.L. de 2015 2019 2023
Rotink R.J.A. 2021 2025 2029
Sambeek M.I.M van 2017 2021 2025
Vacature te benoemen in 2023    

Sector pluimveehouderij

Naam Benoemd in Herbenoembaar in / herbenoemd in Aftredend in
Bens H.G.W.M. 2020 2024 2028
Heusinkveld B. 2022 2026 2030
Kievitsbosch R.H.M. 2017 2021 2025
Michorius M.G.J. 2022 2026 2030
Vetker S. 2022 2026 2030

 

Kom in contact

Algemene contactgegevens

Kwinkweerd 12 7241 CW Lochem +31 (0)573 28 88 80 info@fromfarmers.eu
Contact
Bel Mail App