Skip to main

Coöperatie FromFarmers

Coöperatie FromFarmers is grondlegger van ForFarmers N.V. en is vanuit die hoedanigheid (groot)aandeelhouder van ForFarmers. Dankzij de rol als (groot)aandeelhouder heeft FromFarmers een stem binnen ForFarmers, waardoor het belang van de leden onder de aandacht wordt gebracht. De coöperatie houdt voor ogen dat het goed gaat met ForFarmers en dat marktconformiteit en een hoog serviceniveau worden nagestreefd.

De coöperatie heeft gezorgd voor vitaal kapitaal in de vorm van aandelen ForFarmers die niet op naam van leden zijn gezet. Hiermee houdt de coöperatie zeggenschap in de onderneming (2022: 20%). De coöperatie blijft een belangrijke aandeelhouder en kan haar stem uitbrengen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers. 

Het dividend dat de coöperatie ontvangt op basis van dit aandelenbezit in ForFarmers zal, na aftrek van de kosten die de coöperatie maakt en na eventuele reserveringen, als resultaat worden uitgekeerd aan de leden die voerequivalenten benutten. 

Ieder lid met een participatierekening of certificaten, kan voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers zeggenschap (‘stemrecht’) opvragen. Vraagt een lid het stemrecht niet op, dan wordt deze stem uitgeoefend door (of op instructie van) de coöperatie (rechtstreeks of door middel van een steminstructie). Leden hebben op deze manier direct (door zelf op te vragen) of indirect, via de coöperatie, zeggenschap over belangrijke onderwerpen, waaronder bepaalde strategische beslissingen.

In de statuten van ForFarmers is vastgelegd dat de coöperatie, als aandeelhouder, bijzondere rechten heeft zolang zij minimaal 20% van de zeggenschap in ForFarmers (via aandelen/certificaten) heeft. Dit heet een prioriteitsaandeel. De coöperatie beschikt in 2022 over 20% van de aandelen, dus heeft Coöperatie FromFarmers de benodigde 20% voor het prioriteitsaandeel. In het jaarverslag van FromFarmers wordt ieder jaar aangegeven voor welk percentage FromFarmers zeggenschap kan uitoefenen. 

Om de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen wordt periodiek het ledenmagazine Ambitie uitgebracht.

Stap bij ons in voor meer impact, meer kennis, meer rendement!

Lid worden van Coöperatie FromFarmers is eenvoudig en biedt voordelen en natuurlijk is FromFarmers op zoek naar nieuwe leden om samen de krachten te bundelen. Want samen staan we sterk voor meer impact, meer kennis en meer rendement. Bekijk op de pagina Lid worden de video waarin Jan Kuks en Wilco Eekhuis vertellen over de strategie van de coöperatie. Bekijk ook de kaart voor een overzicht van waar de bestuursleden, ledenraadsleden en de medewerkers van FromFarmers te vinden zijn.

De voordelen op een rij

Samen sterker voor meer impact
Samen sterker voor meer kennis
Samen sterker voor meer rendement
Word lid

Team coöperatiezaken

Het team coöperatiezaken is er voor de leden voor allerhande vragen. Daarnaast ondersteunen ze de ledenraad en het bestuur om invulling te geven aan het beleid van de coöperatie. Ook wij zijn (rechtstreeks) via deze website te bereiken, met andere woorden: het is bij ons “binnen zonder kloppen”. Klik op ''lees meer'' voor onze contactgegevens.

Lees meer
Theo Schennink
Theo Schennink

Manager

Floris Makkink
Floris Makkink

Assistent manager

Ilona Scholman-Bode
Ilona Scholman-Bode

Administratief medewerker

+1

Het bestuur

De door de ledenraad benoemde bestuursleden zijn dagelijks bezig met het belang van de leden van de coöperatie door middel van uitvoering van het beleid van de coöperatie. De dame en de heren zijn gemakkelijk bereikbaar en staan de leden graag te woord. Klik op ''lees meer'' voor alle bestuursleden op een rij.

Lees meer
Walter Gerritsen
Walter Gerritsen

Voorzitter

Linda Bolscher-Beltman
Linda Bolscher-Beltman

Vice-voorzitter

Adriaan van Bergen
Adriaan van Bergen

Bestuurslid

+3 +2

Ledenraad

De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van Coöperatie FromFarmers. Als vertegenwoordigers van de leden is het belangrijk dat zij weten wat er onder de leden van de coöperatie leeft. Alle ledenraadsleden zijn te vinden op deze website, met hen is rechtstreeks contact op te nemen via e-mail, telefoon en/of Whatsapp. Klik op ''lees meer'' voor alle ledenraadsleden op een rij.

Lees meer
Jan Kuks
Jan Kuks

Ledenraadslid sector Herkauwers Voorzitter ledenraad

Janny Bom
Janny Bom

Ledenraadslid sector Varkens

Wilco Eekhuis
Wilco Eekhuis

Ledenraadslid sector Varkens Sectorvoorzitter Varkens

+22 +21

Jongerenraad

De jongerenraadsleden vertegenwoordigen de jonge boeren, bedrijfsopvolgers van de leden van FromFarmers en de klanten van ForFarmers. Het is belangrijk dat de inbreng van de toekomstige boeren wordt gehoord door bestuur en ledenraad van FromFarmers en de directie van ForFarmers. De jongerenraadsleden zijn te vinden op deze website, met hen is rechtstreeks contact op te nemen via e-mail, telefoon en/of Whatsapp. Klik op ''lees meer'' voor de jongerenraadsleden op een rij.

Lees meer
Robin Geers
Robin Geers

Jongerenraadslid sector Pluimvee

Ben Knoef
Ben Knoef

Jongerenraadslid sector Herkauwers

Michelle Thijsen
Michelle Thijsen

Jongerenraadslid sector Varkens

+7 +6
Teamfoto

Vragen?

Het team coöperatiezaken is er voor de leden voor allerhande vragen. Daarnaast ondersteunen ze de ledenraad en het bestuur om invulling te geven aan het beleid van de coöperatie. Ook deze drie personen zijn (rechtstreeks) via deze website te bereiken, met andere woorden: het is bij ons “binnen zonder kloppen”.

Kom in contact
Contact
Bel Mail App