Skip to main
Interview Walter Gerritsen: 'Veel vertrouwen in herziene koers ForFarmers'
23 januari 2023

Interview Walter Gerritsen: 'Veel vertrouwen in herziene koers ForFarmers'

Interview Walter Gerritsen: 'Veel vertrouwen in herziene koers ForFarmers'

23 januari 2023 in Boerenbusiness - Geschreven door Wouter Baan 

Walter Gerritsen is sinds dit jaar voorzitter van FromFarmers, de boerencoöperatie die te boek staat als de grootste minderheidsaandeelhouder van het beursgenoteerde veevoerconcern ForFarmers. FromFarmers gaat onder zijn bewind meer zichtbaar worden belooft hij, onder meer als gesprekspartner in het stikstofdossier richting de provincie. Daarbij is Gerritsen vol vertrouwen in de herziene koers van ForFarmers, hoewel de prestaties de afgelopen jaren tegenvielen. "Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe CEO, Theo Spierings, in een jaar tijd veel kan klaarstomen."

Wie is Walter Gerritsen?

Walter Gerritsen (51) is melkveehouder in het Gelderse Beek, vlakbij de Duitse grens. Samen met twee parttime medewerkers melkt hij 180 koeien met bijbehorend jongvee met 100 hectare land. Ook zijn ouders van 76 zijn nog altijd actief in het bedrijf. "Dit stelt mij in staat om voorzitter van FromFarmers te zijn, waar ik circa twee dagen in de week in de weer mee ben." Tot de zomer van 2022 was hij 8 jaar lang wethouder in de gemeente Montferland voor het CDA. Hij hield zich toen onder meer bezig met ruimtelijke ordening, milieu en vergunningen.  

Rondom je aantreden zei je: "Ik ga mij inzetten voor het toekomstperspectief voor boeren, de leden van FromFarmers." Hoe geef je hier als voorzitter handen en voeten aan?
"FromFarmers gaat meer zichtbaar zijn, met name naar buiten toe. Het boerenbelang moet in deze tijden immers vertegenwoordigd worden. In de hele stikstofdiscussie stoort het me dat veel politici in Den Haag de natuur willen beschermen door op de vruchtbare Nederlandse postzegel de landbouwsector weg te saneren. Als we hier echter met de botte bijl boerenbedrijven gaan reduceren, dan verschuift de voedselproductie naar het buitenland. Van milieuwinst is dan per saldo geen sprake. Dit motiveert mij om als voorzitter van FromFarmers op te komen voor het belang van onze 3800 leden en de sector."

Zijn de politieke aspiraties een nieuwe rol van de coöperatie?
"Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. ForFarmers is als NV een gesprekspartner voor het ministerie, maar wordt vaak teveel gezien als belanghebbende. De saneringsplannen zijn immers ongunstig voor de afzetkansen. Wij als boerencoöperatie hebben een menselijker imago dan een beursgenoteerd bedrijf. Daarom springen wij bij, maar wij worden geen nieuwe LTO. Wij zien voor onszelf een aanvullende rol voor ogen. Om het concreet te maken: FromFarmers zit aan tafel bij diverse provincies en brengt kennis in om hopelijk tot verstandige plannen te komen."

ForFarmers kwam eind vorig jaar met een herziene strategie naar buiten. De overnameambities buiten Europa werden daarin afgeschaald, maar niet weggestreept. Heb je vertrouwen in de koers van de onderneming?
"Zeer veel. Het is goed dat de overnameplannen buiten Europa geen doel op zich meer zijn. De grootste uitdaging is om de situatie in Nederland te managen. Door de krimpende veestapel staat de voerafzet onder druk. Ook de posities en deelnemingen in het buitenland kunnen beter om daar als Nederlands lid voordeel bij te hebben. Als dat allemaal goed draait, zou de stap buiten Europa een logisch gevolg kunnen zijn. Maar Nederland blijft de thuismarkt, dat is voor mij een must. Naast de strategie heb ik ook veel vertrouwen in het huidige management onder leiding van de pas aangetreden CEO Theo Spierings. Ik ken hem nog uit mijn tijd als toezichthouder bij FrieslandFoods. Theo heeft veel ervaring en heeft in de zuivel lastige tijden meegemaakt. Ook heeft hij veel verstand van buitenlandse bedrijven. Daarbij is hij een goede analist om de kostenstructuur beter op poten te zetten. Ik verwacht dat hij in een jaar tijd veel kan klaarstomen. Als je door de jaarrekening van ForFarmers gaat, dan is in sommige posten ruimte voor kostenbesparingen."

Het coöperatieve gevoel is ook na de beursgang gebleven

Walter Gerritsen

Is het coöperatieve gevoel binnen jullie club na de beursgang in 2016 teloor gegaan?
"Nee dat vind ik niet. Ik ervaar nog steeds een coöperatief gevoel, ondanks dat FromFarmers na de beursgang meer op afstand is komen te staan van de onderneming, al kruipen we nu weer dichter naar elkaar toe. Net na beursgang is het belang van FromFarmers gegroeid naar circa 50%. Voor grote beslissingen moet het management groen licht krijgen van FromFarmers, vaak wordt vooraf al gepeild hoe de coöperatie tegen zaken aankijkt. Daarbij zitten twee bestuursleden van FromFarmers in de RVC van de onderneming en kan de coöperatie twee externe toezichthouders aanwijzen. Zo leveren we vier van de zes commissarissen. Op die manier borgen we het boerenbelang. Wel erken ik dat boeren doorgaans meer binding hebben met de zuivelcoöperatie dan met de voercoöperatie. Bij een zuivelcoöperatie heb je een leveringsplicht, terwijl onze leden ook elders hun voer kunnen bestellen. De voerequivalenten leveren overigens een voordeel op om dat niet te doen. Afgelopen jaar kregen we ruim €4,50 terug per afgenomen ton mengvoer, bovenop het dividend per aandeel. Dat is toch mooi meegenomen."

We leven nu ruim 6 jaar na de beursgang. De koers van het aandeel is niet per se veel hoger dan voor die tijd toen de certificaten nog op het interne handelsplatform werden verhandeld. Kun je de beursgang met terugwerkende kracht wel een succes noemen?
"De doelstelling van de beursgang was het vermogen op naam van de leden te krijgen en de verhandelbaarheid van de aandelen te vergroten. Vanuit die doelstelling zeg ik 'ja'. De verhandelbaarheid is immers flink toegenomen. Daarbij heeft ForFarmers nu altijd een achterdeur om geld op te halen via de beurs, iets wat via de leden niet zou gaan. Het lastige van de beursgang is dat ForFarmers volop in de schijnwerpers staat. De financiële prestaties liggen onder een vergrootglas. Zeker als het minder gaat, is dat niet fijn. Daarbij is de agrarische sector vandaag de dag niet sexy, dat zie je terug aan de beurswaarde. Ik ben echter van mening dat de koers ondergewaardeerd is, net als de mening van sommige analisten overigens. Maar zolang je je aandelen op zakt houdt, is dat geen probleem."

Nutreco werd als Nederlands voerbedrijf weer van de beurs gehaald. Zou dit bij ForFarmers ook kunnen? Analisten opteren immers soms dat ForFarmers niet thuishoort op het Damrak…
"Laat ik het zo zeggen: dit valt niet uit te sluiten. Na de beurs toe is echter makkelijker dan van de beurs af. Op dit moment is het niet aan de orde."

Bronvermelding: 23 januari 2023 in Boerenbusiness - Geschreven door Wouter Baan 

Teamfoto

Vragen?

Het team coöperatiezaken is er voor de leden voor allerhande vragen. Daarnaast ondersteunen ze de ledenraad en het bestuur om invulling te geven aan het beleid van de coöperatie. Ook deze drie personen zijn (rechtstreeks) via deze website te bereiken, met andere woorden: het is bij ons “binnen zonder kloppen”.

Kom in contact
Contact
Bel Mail App