Bedrijfsprofiel

Ledenraad en commissies

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming plaats.

De ledenraad wordt vertegenwoordigd door 26 leden. Zij zijn gekozen door alle leden van Coöperatie FromFarmers en vertegenwoordigen de sectoren rundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij. Voor de twee leden van de ledenraad die de sector akkerbouw vertegenwoordigen geldt een overgangsregeling tot en met 31 december 2020 (in verband met de verkoop en overdracht van de (niet-veevoer gerelateerde) akkerbouwactiviteiten door ForFarmers in februari 2018). Bekijk hier het rooster van aftreden. 

Wilt u iets aan de ledenraad melden of met de ledenraad bespreken? Neem dan per e-mail contact op met een ledenraadslid uit uw sector.  

Bekijk de volledige ledenraad

De ledenraad heeft twee commissies

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit vier personen en heeft o.a. de taak om de jaarrekening van de coöperatie te onderzoeken en hierover advies uit te brengen aan de ledenraad. Ook wordt de auditcommissie betrokken bij de benoeming van een externe accountant van de coöperatie en neemt zij bezwaren in behandeling.  

De volgende ledenraadsleden zitten in de auditcommissie: 

  • Johan Arkink
  • Ineke ter Haar-Koier
  • Ginie Sligman
  • Cornee van Zandwijk

Sectorvoorzitterscommissie

De ledenraad kiest voor iedere sector een sectorvoorzitter, zij vormen gezamenlijk de sectorvoorzitterscommissie. Deze commissie zorgt o.a. voor het voorbereiden van de ledenraadsvergaderingen en voor de organisatie van de ledenraadsverkiezingen. Verder stemmen ze diverse zaken met het bestuur af, zoals o.a. de algemene ontwikkelingen binnen de coöperatie, de agenda van ledenbijeenkomsten en mogelijke kandidaten voor het bestuur of de ledenraad.

De volgende ledenraadsleden zijn sectorvoorzitter: 

  • Sabine Grobbink, sector varkens
  • Jan Kuks, sector melkvee
  • Bart Overbeek, sector pluimvee
  • Arjan Schrijver, voorzitter ledenraad

 

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.