Bedrijfsprofiel

Ledenraad en commissies

De ledenraad is het hoogste controlerende orgaan binnen de coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming plaats. Jan Kuks is voorzitter van de ledenraad. 

De ledenraad wordt vertegenwoordigd door 24 leden. Zij zijn gekozen door alle leden van Coöperatie FromFarmers en vertegenwoordigen de sectoren herkauwers, varkenshouderij en pluimveehouderij. Op dit moment zijn er 2 vacatures: één voor de sector herkauwers en één voor de varkenshouderij. Deze vacatures worden ingevuld in 2023 als de verkiezingen dan aan de orde zijn. Bekijk hier het rooster van aftreden. 

Jaarlijks zoekt de ledenraad nieuwe ledenraadsleden. Via een brochure worden de leden voor een positie in de ledenraad voorgesteld. 

Wilt u ledenraadslid worden of iets aan de ledenraad melden of met ze bespreken? Neem dan contact op met een ledenraadslid uit uw sector. 

Bekijk de volledige ledenraad

De ledenraad heeft twee commissies

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit vier personen en heeft o.a. de taak om de jaarrekening van de coöperatie te onderzoeken en hierover advies uit te brengen aan de ledenraad. Ook wordt de auditcommissie betrokken bij de benoeming van een externe accountant van de coöperatie en neemt zij bezwaren in behandeling.  

De volgende ledenraadsleden zitten in de auditcommissie: 

  • Martijn van den Berg (voorzitter)
  • Jan de Haas
  • Jan Hesselink
  • Rik Kievitsbosch

Sectorvoorzitterscommissie

De ledenraad kiest voor iedere sector een sectorvoorzitter, zij vormen gezamenlijk de sectorvoorzitterscommissie. Deze commissie, waarvan Jan Kuks de voorzitter is, zorgt o.a. voor het voorbereiden van de ledenraadsvergaderingen en voor de organisatie van de ledenraadsverkiezingen. Verder stemmen ze diverse zaken met het bestuur af, zoals o.a. de algemene ontwikkelingen binnen de coöperatie, de agenda van ledenbijeenkomsten en mogelijke kandidaten voor het bestuur of de ledenraad.

De volgende ledenraadsleden zijn sectorvoorzitter: 

  • Dolf Veldhuis, sector herkauwers
  • Wilco Eekhuis, sector varkenshouderij en tevens vicevoorzitter van de ledenraad
  • Jan Kuks, interim sectorvoorzitter sector pluimveehouderij
Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.