Skip to main
Een koe moet niet vergeten dat ie ooit een kalf is geweest
Arjan van Leeuwen in gesprek met Matthieu Koning

Een koe moet niet vergeten dat ie ooit een kalf is geweest

De boerderij
100 koeien
55 hectare grond
Stompetoren in Noord Holland

Het Gesprek: Arjan en Matthieu vertellen...

“We zijn ruim 10 jaar klant van ForFarmers en sinds vorig jaar ook lid van FromFarmers”, vertelt Matthieu Koning uit Stompetoren in Noord-Holland. “Onze accountmanager Koen de Boer heeft ons de voordelen van het lidmaatschap uitgelegd. We hebben eind vorig jaar ook voerequivalenten aangekocht. Dit voelt ook als een nog betere binding met ForFarmers”. Vader vult aan: “Al zes generaties boeren we op deze locatie, met nu 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee op 55 ha landbouwgrond”

Arjan van Leeuwen, ledenraadslid en varkenshouder in Nederweert (Limburg) is op bezoek bij de familie Koning, die in maatschap (moeder en zoon) een melkveehouderij runnen. Arjan, nu acht jaar ledenraadslid staat stil bij het moment dat veel boeren uit het zuiden klant werden van ForFarmers en lid van FromFarmers: “Toen ForFarmers haar buitenlandse expansieplannen presenteerde, kwam ook het op naam zetten van het vermogen aan de orde. Toen zijn ook de voerequivalenten geïntroduceerd. Wij hebben ook de kans gehad voerequivalenten te kopen en delen mee in het resultaat van de coöperatie”. Moeder Elly Koning, die een uitgesproken mening heeft over de ontwikkeling van de sector en de agrarische bedrijven, vindt: “Dat is een vooruitziende blik geweest, de positie van de onderneming uitbouwen en niet het risico lopen dat de boe[1]ren/leden hun vermogen zien verwateren: een koe moet niet vergeten dat ie ooit een kalf is geweest”. Het gesprek vindt plaats in de uitnodigende keuken waar de vijfde en de zesde generatie (de zevende generatie is ook al van de partij) Koning volop bespiegelingen houdt met Arjan van Leeuwen. Arjan is een bevlogen redenaar en weet overal over mee te praten.

Matthieu Koning

De maatschap Koning vindt het lidmaatschap van Coöperatie FromFarmers een waardevolle aanvulling

Matthieu vraagt aan Arjan: “hoe kijk jij tegen jouw rol als ledenraadslid aan?” Arjan: “Je zit in de ledenraad voor het algemene belang van alle leden, niet alleen voor je sector of voor jezelf. Belangrijk is dat je de geluiden uit het veld deelt met de onderneming. Ik moet eerlijk zijn: daar kunnen we nog wel slagen in maken. Als ledenraadslid ook deel uit maken van de klankbordgroep is ook erg waardevol. Daar bespreken we open de ForFarmers aangelegenheden. Hier ligt een belangrijke verbinding met ForFarmers”.

“Wat doet FromFarmers aan de imagoverbetering van de sector? Zijn er contacten met ‘Den Haag’?”, confronteert Elly Koning Arjan. “We hebben zeker contact met politici en andere bewindslieden. ForFarmers heeft ook lijnen naar Den Haag. Zo is minister Staghouwer ook in Lochem geweest en heeft daar gesproken met de directie en de productielocatie in Lochem bezichtigd. Zelf heb ik een zichtstal waar ook burgers mijn varkenshouderij kunnen bekijken”. Matthieu: “Mijn broer heeft nog niet zolang geleden in Amsterdam een dierenactivist -die handtekeningen aan het verzamelen was tegen de dierhouderij- vragen gesteld: ‘wat is een megastal?’, wat is veel dieren op een vierkante meter?’ Antwoorden bleven uit. Zo hebben we met elkaar nog wel een missie te vervullen!” Arjan vult aan: “We moeten als boeren nog meer samen optrekken. Daar ligt ook een rol voor onze Coöperatie FromFarmers”.

De maatschap Koning vindt het lidmaatschap van Coöperatie FromFarmers een waardevolle aanvulling op de relatie met AgriTop, dealer van ForFarmers. “We zijn vorig jaar door FromFarmers goed geadviseerd bij de aankoop van de voerequivalenten. Ook zijn we blij met AgriTop, volgens mij groeit deze dealer hard in dit deel van Nederland”, vertelt Matthieu. “Het mooie is dat we kunnen profiteren van de kennis en kunde van ForFarmers, dit geldt voor onze bedrijfsvoering maar ook voor de kwaliteit van het voer en de kennis van de buiten[1]dienst. De advisering sluit perfect aan bij onze ambitie”.

Teamfoto

Vragen?

Het team coöperatiezaken is er voor de leden voor allerhande vragen. Daarnaast ondersteunen ze de ledenraad en het bestuur om invulling te geven aan het beleid van de coöperatie. Ook deze drie personen zijn (rechtstreeks) via deze website te bereiken, met andere woorden: het is bij ons “binnen zonder kloppen”.

Kom in contact
Contact
Bel Mail App