Skip to main
Kennismaken met…. ledenraadslid Jan Hesselink

Kennismaken met…. ledenraadslid Jan Hesselink

Kennismaken met… Ledenraadslid Jan Hesselink

Jan Hesselink (1971) heeft samen met zijn vrouw Jannet een maatschap met 800 jonge rosé kalveren in Rekken. De jonge rosé kalveren verblijven op het bedrijf tot 8 maanden. Samen met de beide zonen Rick (19) en Thijs (16) zetten ze het bedrijf rond. Sinds 2011 is het bedrijf lid van de coöperatie en sinds mei 2021 zit Jan in de ledenraad voor de sector herkauwers.

Over het bedrijf: welke ontwikkelingen heeft het bedrijf doorgemaakt?

‘’In het verleden hadden wij een zoogkoeientak, in 2011 hebben wij de overstap gemaakt naar het houden van rosékalveren. In 2016 is de keuze gemaakt om de opfok zelf te gaan doen in plaats van het afmesten vanaf 12 weken. De kalveren komen nu op een leeftijd van twee weken bij ons binnen.’’

‘Werk is mijn hobby’?

‘’Sinds 2016 doet Jannet de opfok voor het bedrijf en werkt zij volledig thuis. Buiten schooltijd helpen de kinderen mee waar dit kan”. Jan werkt sinds 1996 ook als financieringsspecialist bij de Rabobank in het Food & Agri team.

Je bent lid van de coöperatie sinds 2011 en sinds dit jaar ledenraadslid, vertel?

Van oudsher waren wij altijd al trouwe ABC klant, later hebben we besloten ook lid te worden. Ik moest mij wel volledig inkopen, maar het extra rendement was het belangrijkste en voor ons van meerwaarde.’’

‘’Ik vind het mooi om mee te draaien in de rol als coöperatie om als grootaandeelhouder erop toe te zien dat de resultaten bewaakt worden en om zelf ook betrokken te zijn. Mijn doel binnen de ledenraad is om goed te klankborden met de directie van ForFarmers.‘’

 

Hoe kijk je tegen het bedrijf ForFarmers aan?

‘’ForFarmers is een belangrijke speler in onze sector en daardoor ook sterk bepalend voor onze bedrijfsresultaten. Het is een betrokken en gelukkig financieel gezond bedrijf en tevens een betrouwbare partner om mee samen te werken. Het vleesvee-team bevat veel kennis. Ik heb mijn primaire adviseur, maar hij staat er ook voor open dat ik kan sparren met een andere adviseur.’’

‘’Daarnaast sta ik zeker achter de visie van de directie van ForFarmers, om ook buiten Nederland te groeien. Daar ligt het grootste groeipotentieel en vervolgens ook het grootste winstpotentieel voor de leden. Het is goed als de winst op andere plekken behaald wordt en vervolgens ten goede komt aan de leden en hierom is het belangrijk om als lid de hoeveelheid voerequivalenten op orde te hebben.’’

Wat wil je de coöperatie meegeven?

‘’De focus van de coöperatie mag wel wat meer komen te liggen op de jongere boeren om de betrokkenheid van jonge ondernemers te verbeteren. Ik denk dat juist deze verbinding voor FromFarmers belangrijk is.

Heb jij nog advies voor onze leden?

‘’Richting de kalverhouders: blijf vertrouwen houden in de kalversector. Ik ben ervan overtuigd dat er economisch herstel zal optreden en rendement te halen is. Als sector moeten we waakzaam blijven voor de publieke opinie en regelgeving. Hier zit de meeste onzekerheid. Zolang de grotere ketenpartijen achter de sector blijven staan is er een toekomst voor de kalverhouders. Ook wil ik de leden aangeven zich uit te spreken en niet terughoudend te zijn om contact op te nemen met ledenraadsleden of de voervoorlichter. Maak zaken bespreekbaar.’’

Contact
Bel Mail App