Skip to main
Elien Elshof en haar familie
Je moet eerst kunnen vermenigvuldigen om later te kunnen delen

Elien Elshof en haar familie

De familie Elshof straalt passie en enthousiasme uit.
Zwolle

Vader Hans Elshof vertelt:

“Ik ben een zakelijke coöperatieve boer en vind het belangrijk om met een grote voerleverancier zaken te doen en ben lid van FromFarmers. Ik ben ook lid van KI Twente en de Rabobank. Samen met mijn vrouw Elsbeth ben ik trots op mijn vijf kinderen, die alle vijf varkensboer zijn geworden. En allemaal hebben ze een mooi gesloten bedrijf”, vertelt Hans Elshof uit Marum. “Voor het verdelen van datgene dat we hebben opgebouwd, is het ook makkelijker delen als ze allemaal boer zijn. Ook hun partners staan achter onze kinderen. Allemaal ondernemers, dat hebben we er al vroeg proberen in te brengen. Wij trekken ons nu terug uit het bedrijf: je moet eerst kunnen vermenigvuldigen om later te kunnen delen”

Pag. 8, 9. Foto Familie Elshof A

Aan een grote tafel bij Hans en Elsbeth Elshof in Marum vindt, samen met hun vijf kinderen met partners, een uitbundige vertelling plaats. Vader Hans probeert door het enthousiasme van zijn kinderen zijn verhaal te doen: “in 1989 begonnen aan de overzijde van hun huidige mooi verbouwde woonhuis, dat voorheen een rundveestal was. Waar we nu zitten stonden vroeger de melkkoeien”. Wilco en Jitzke, Corné en Lynn, Edwin en Naomi, Elien en Derk voeren om beurten het hoogste woord. Martijn van Elien en Sanne van Derk zijn er niet bij, maar Sanne belt later in: dat zegt alles over de betrokkenheid van het hele gezin. Ook de vier kleinkinderen ontbreken niet. De grote tafel is nodig om iedereen een plek te geven, maar die wordt ook wel door allemaal opgeëist. Wilco en Corné vragen aan vader Hans: “mogen wij ook wat zeggen?”, waarop Hans met een knipoog antwoordt: “ik ben nogal dominant”

“Toen we vijf jaar geleden terugvlogen van een studiereis uit Brazilië hebben Elsbeth en ik goed nagedacht over de toekomst. We wilden de jongelui allemaal hun eigen verantwoordelijkheid geven op de bedrijven waarop ze boeren. We besloten ons terug te gaan trekken, zodat iedereen zijn eigen weg kan gaan. Van Corné wisten we van kind af aan dat hij boer wilde worden, de anderen hebben we al op jonge leeftijd buitenshuis laten werken, ondernemer laten zijn. Zo moet je het leren, toch?” vertelt Hans. Elsbeth valt hem bij: “de beide meiden moesten op hun 13e al meehelpen met de boekhouding, ik keek over hun schouders mee. Sanne maakte op een zaterdagmiddag al verschillende bedragen over, natuurlijk onder mijn toeziend oog”.

Edwin vertelt: “Ik deed een opleiding in toerisme en ging daarvoor op stage naar Canada naar een bedrijf met bed & breakfast met daarnaast een varkensbedrijf. Daar heb ik de keuze gemaakt om toch ook varkensboer te worden”.

Elien is geëmigreerd naar Zwolle, ze woont het verst van haar ouderlijk huis. “Zo gaat het hier altijd, we hebben allemaal het hoogste woord. Maar er straalt bij allemaal passie en positiviteit uit toch? Dat hebben we wel van vader meegekregen. Pa is altijd positief en zeker ook over de varkenshouderijsector. En dat heeft hij op ons allemaal overgebracht”. Elien is sinds mei 2021 lid van de ledenraad van FromFarmers. Als jonge ondernemer vindt ze het belangrijk ook in de coöperatie haar stem te laten horen en ook kritisch te zijn op ForFarmers. Ze zegt tegen haar broers: lees het jaarverslag van ForFarmers ook maar eens door, dan zie je ook hoe deze onderneming eruitziet en presteert”.

“Beter een foute beslissing, dan geen beslissing”, komt uit de mond van Wilco. “Dat heeft pa ons wel ingeprent. Wilco is de oudste zoon en was ook al vroeg als verkoper buitenshuis aan het werk. “Daar heb ik nu profijt van”, beaamt hij. De familie Elshof straalt passie en enthousiasme uit. Via van de Born, UTD, Hendrix en nu ForFarmers al jaren een zakelijke relatie met eigenlijk dezelfde voerleverancier. Het lidmaatschap van FromFarmers betekent ook een forse uitkering op de voerequivalenten en er zullen nog voerequivalenten worden bijgekocht om voor totale benutting in aanmerking te komen. Kritisch en ondernemend. Bijzonder dat alle vijf de kinderen varkensboer zijn geworden, of toch niet. Hans en Elsbeth Elshof hebben hun passie over weten te brengen. Vanaf 1989 gegroeid tot een prachtig familiebedrijf: met gewoon nuchter boerenverstand. Corné vult aan: “Als we zaken bediscussiëren kan het ook hard tegen hard gaan, maar dat allemaal om uiteindelijk de juiste beslissingen te nemen. En als we er dan uit zijn, dan praten we ook weer normaal met elkaar. Zo hoort dat tenslotte ook”.

Derk is de schoonzoon, zoon van melkveehouder en getrouwd met Sanne. Hij wilde nooit boer worden, hoe kan het tij keren. Hij houdt zich goed staande in het gezin Elshof en is een volwaardige partij tussen de Elshofjes. Sanne werkt in de zorg en zoals ze zelf aan de telefoon zegt: ‘’er zal toch straks iemand voor al die oude varkensboeren moeten zorgen’’.

Ook de vrouwen van de broers staan positief achter hun mannen. Op de vraag wat bijzonder is om ook onderdeel uit te maken van deze ondernemersfamilie: “het snel nemen van beslissingen en die dan te begrijpen, daar moesten we wel echt aan wennen”.

De kinderen Elshof hebben weliswaar hun eigen bedrijven, er wordt ook op veel fronten samengewerkt: gezamenlijke inkoop en verkoop, intern biggen plaatsen, een gezamenlijke technische dienst, een eigen vrachtwagen, eigen mesthandel, het delen van kennis en het uitwisselen van medewerkers. Twee medewerkers zijn al drie generaties in dienst van de familie.

Hans heeft de overname praktisch afgerond. “Nu kan ik consulent zijn, als mijn kinderen daar om vragen. En ik heb nog genoeg andere dingen te doen. Zo heb ik samen met Elsbeth meer vrije tijd”.

De familie Elshof straalt passie en enthousiasme uit. Via van de Born, UTD, Hendrix en nu ForFarmers al jaren een zakelijke relatie met eigenlijk dezelfde voerleverancier. Het lidmaatschap van FromFarmers betekent ook een forse uitkering op de voerequivalenten en er zullen nog voerequivalenten worden bijgekocht om voor totale benutting in aanmerking te komen. Kritisch en ondernemend. Bijzonder dat alle vijf de kinderen varkensboer zijn geworden, of toch niet. Hans en Elsbeth Elshof hebben hun passie over weten te brengen. Vanaf 1989 gegroeid tot een prachtig familiebedrijf: met gewoon nuchter boerenverstand.

Teamfoto

Vragen?

Het team coöperatiezaken is er voor de leden voor allerhande vragen. Daarnaast ondersteunen ze de ledenraad en het bestuur om invulling te geven aan het beleid van de coöperatie. Ook deze drie personen zijn (rechtstreeks) via deze website te bereiken, met andere woorden: het is bij ons “binnen zonder kloppen”.

Kom in contact
Contact
Bel Mail App