Bedrijfsprofiel

FromFarmers: Resultaten eerste halfjaar 2019 ForFarmers

15 augustus 2019

Coöperatie FromFarmers U.A. heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in
ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is. FromFarmers meldt dat ForFarmers vandaag de halfjaarcijfers 2019 heeft gepubliceerd.
Het integrale persbericht van ForFarmers is als bijlage van dit persbericht opgenomen.

Ben Volker, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.; “ForFarmers heeft vanochtend de resultaten over het eerste halfjaar 2019 gepubliceerd. In de kwartaalupdate gaf ForFarmers al aan dat de resultaten sterk zouden worden beïnvloed door zowel de tijdelijk ongunstige inkooppositie als door de effecten van onder meer de afnemende dierenaantallen in Nederland en Duitsland. In toenemende mate merken onze leden dat onze sector op de politieke agenda staat. Het onlangs door onze Minister gepresenteerde Realisatieplan ‘Op weg met nieuw perspectief’ vormt hierin een van de belangrijke pijlers die de toekomst van de onze sector zullen beïnvloeden.
Het stemt ons positief dat er in het streven naar kringlooplandbouw rekening wordt gehouden met de sterke internationale positie van onze sector, het economisch belang van de sector en dat er als randvoorwaarde wordt gesteld dat er meer waardering moet komen voor voedsel en producenten.  Want zowel de maatregelen om de fosfaatuitstoot te verminderen als de ‘Warme sanering varkenshouderij’ maken het voor veehouders steeds lastiger om te kunnen blijven groeien.  
Daarbovenop ervaren we meer publieke aandacht voor het dierenwelzijn, waarbij de feiten en visies naar onze mening niet altijd nauwkeurig worden gepresenteerd.
Wij hechten er daarom aan dat ForFarmers zich inzet voor de toekomst van onze sector door met voerconcepten en advies en ondersteund door feiten, leden en klanten te helpen een beter rendement te bereiken met gezonde dieren en op een efficiënte wijze.
Door actieve participatie van onze leden in de ForFarmers klankbordgroepen, waar zowel praktische als technische oplossingen worden besproken, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve concepten. ForFarmers richt zich hier continu op. Ultra, het nieuwe voerconcept voor vleesvarkens, dat eerder dit jaar werd geïntroduceerd is hiervan een voorbeeld. En ook het pluimveeconcept Apollo, dat vorig jaar in Nederland werd gelanceerd en onlangs ook in België. Wij zien het belang van schaalgrootte ook hierin onderstreept; nieuwe concepten worden door ForFarmers in verschillende landen bij collega veehouders veelvuldig getest voordat ze op de markt worden gebracht. Aan deze testen doen vele leden mee, en daarmee helpen we de expertise en resultaten van de Nederlandse agrarische sector verder. Vanuit onze hoedanigheid als (groot) aandeelhouder in ForFarmers geven we op deze manier ook richting aan de missie van ForFarmers: ‘For the Future of Farming’.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.