Skip to main
‘’Voeg waarde toe in je omgeving’’
Hugo Bens:

‘’Voeg waarde toe in je omgeving’’

Profiel familie Bens
Hugo Bens heeft samen met zijn vrouw Rianne en dochter Resi in maatschap een pluimveebedrijf. Zoon Brian werkt ook actief mee in het gezinsbedrijf.
110.000 kippen, ongeveer 100.000 eieren per dag.
Hugo is initiatiefnemer en voorzitter van Boert Bewust-regio ‘Land van Cuijk’. Hij zit in het bestuur van de landelijke organisatie Boert Bewust, is voorzitter van stichting BlijmeteenEi, voorzitter bij de Rotaryclub Cuijk en voorzitter van de glasvezelcoöperatie LVCNET in het Land van Cuijk.
Haps

In ‘Met het boerenverstand’ staat een lid van FromFarmers centraal met een bijzondere interesse, expertise of passie. Iemand die het boerenverstand gebruikt in bijvoorbeeld een specialisme binnen de sector, een nevenactiviteit of privé. In deze tweede editie geven we het woord aan pluimveehouder Hugo Bens uit Haps, Land van Cuijk. Hoe zorgt hij met Boert Bewust voor verbinding met de burger?

“Honderd jaar terug in de tijd, was het leven eigenlijk simpel”, stelt Hugo. “Bijna iedereen was boer, of kende wel een boer. Normaliter had een boer koeien, varkens, kippen, tuinbouw, een boomgaard en akkerbouw. Zelfs een kroegbaas of burgemeester had nog gewoon een boerderij. Iedereen had dezelfde kansen en dezelfde problemen, men begreep elkaar. Vandaag de dag zijn er twee werelden: de mensen die geen boer zijn en nooit op een boerderij komen, en daarnaast de wereld van de boer en de periferie daaromheen. Nog maar 2% van de bevolking komt op het boerenerf. Vroeger als een varken op de ‘lier’ ging zoals we dat hier zeggen, was het één groot feest. Of neem het aardappelen rapen; ook dit gebeurde gezamenlijk. Hierdoor was dit één beleving met de omgeving. Tegenwoordig hebben we dus twee werelden met twee verschillende belevingen. En die werelden moeten weer bij elkaar gebracht worden.”

Klein beginnen
Samen met een aantal boeren in de omgeving zocht Hugo naar een model om die werelden weer met elkaar in contact te laten komen. Hugo wilde klein beginnen, dicht bij huis, in de regio. “De al bestaande formule van Boert Bewust paste precies bij wat ik al voor ogen had: namelijk de ondernemer in zijn kracht zetten en hem ook zijn verhaal laten vertellen. Toen we in 2019 tien boeren hadden die hieraan mee wilden doen, ben ik de kar gaan trekken. Elke deelnemer aan Boert Bewust wordt voor deelname gescreend op zeven thema’s. Hierna krijg je een bord aan de weg, wat op zich mooi is, maar je moet ook actief deelnemen in een werkgroep. We hebben meerdere werkgroepen zoals educatie, sociale media of materialen. Zo is iedere deelnemer actief en kunnen we samen Boert Bewust uitdragen.” Ondernemers kunnen ook trainingen krijgen om de boodschap duidelijk en begrijpelijk over te brengen aan de burger.

Blije en trotse boeren
“De kern van Boert Bewust is: laat de kracht van de boer zien, zodat hij meer gewaardeerd wordt en zich ook meer gewaardeerd voelt. Dit in tegenstelling tot het gevoel dat je altijd negatief wordt weggezet. De motivatie om te blijven boeren in plaats van te stoppen blijft dan overeind”, legt Hugo uit. “Eigenlijk doet elke branche dit, alleen wij als boeren hebben dit nog nooit gedaan en ook nooit hoeven doen. Het is niet vijf voor twaalf, maar eigenlijk vijf over twaalf! Boeren die meedoen aan Boert Bewust krijgen complimenten uit hun omgeving en krijgen te horen dat ze het goed doen. Dit is erg belangrijk. Hierdoor ontstaat cohesie, ook tussen boeren onderling. Dat is het mooie van Boert Bewust, het zijn blije en trotse boeren.”

Partners
Inmiddels telt de regio Land van Cuijk 22 deelnemers. Landelijk zijn er negen regio’s met 280 deelnemers in totaal. Elke regio is autonoom en moet zelf financieel de broek ophouden. De enige betaalde kracht is de regionale coördinator die nodig is om alles te organiseren en aan te jagen. Hierboven hangt een bestuur, waarin Hugo actief is. Hugo zorgt voor voldoende partners, deels om het financieel rond te krijgen en ook om gezamenlijk krachten te bundelen en activiteiten te ontplooien. ForFarmers is één van deze partners. 

Tekst gaat verder onder de afbeeldiing.

Profiel: Hugo Bens heeft samen met zijn vrouw Rianne en dochter Resi in maatschap een pluimveebedrijf in Haps met 110.000 kippen die gezamenlijk ongeveer 100.000 eieren per dag leggen. Zoon Brian werkt ook actief mee in het gezinsbedrijf. Hugo is initiatiefnemer en voorzitter van Boert Bewust-regio ‘Land van Cuijk’. Hij zit in het bestuur van de landelijke organisatie Boert Bewust, is voorzitter van stichting BlijmeteenEi, voorzitter bij de Rotaryclub Cuijk en voorzitter van de glasvezelcoöperatie LVCNET in het Land van Cuijk.

Pluk- en oogstfeest
De kracht van Boert Bewust zit hem in het regionale netwerk. Andere organisaties worden erbij betrokken: recreatie, toerisme, maar ook de culinaire wereld. Een mooi voorbeeld is het kookboek dat met behulp van een kok is samengesteld. Hierin presenteert de boer zijn product en de kok laat in een recept zien wat je ermee kunt doen. Ook heeft Land van Cuijk een ‘pluk- en oogstfeest’ georganiseerd, waar 9.000 mensen op afkwamen. “Hier konden we het verhaal, vanaf bemesting & zaaien tot aan de eindproducten die men kon eten, vertellen aan de bezoekers. Hiermee bereiken we begrip voor de professionele mechanische aardappeloogst. Waar dit begrip vroeger, door het samen aardappelrapen, vanzelfsprekend was. Als je mensen meer meeneemt in jouw wereld, dan gaat deze wereld voor ze open. Mensen zullen jouw verhaal gaan steunen en delen. Dat moeten we juist hebben! Dat is wat Boert Bewust is: niet het afzetten tegen de buitenwereld, maar juist informeren en meeveren”, glundert Hugo.

Bestaansrecht
“Ik ben van mening dat je als ondernemer de verantwoordelijkheid hebt om waarde toe te voegen aan jouw omgeving. Daarmee creëer je bestaansrecht. Dat kan door werkgelegenheid te bieden, door landschappelijke inpassing, lokale afzet, ondersteuning van bijvoorbeeld de lokale korfbalclub of door sociaal maatschappelijk actief te zijn in de omgeving. Het hoeft niet heel complex te zijn”, benadrukt Hugo. “De kracht van Boert Bewust is een sterk netwerk bouwen in de regio en de omgeving daarin meenemen. Dat is het fundament voor het bestaansrecht van jouw bedrijf en ook voor je eigenwaarde. En dat laatste is misschien nog wel het meest van belang.”

Wil je meer weten over het pluimveebedrijf van Hugo, Rianne & Resi? Kijk dan op www.hetscharrelei.nl Of wil je zelf je eigen bedrijf beter verbinden met jouw omgeving? Kijk dan op www.BoertBewust.nl

Contact
Bel Mail App