Skip to main
Op de strobaal met Jan Kuks
“Ik vind dat de jonge boer de coöperatie moet verrassen met nieuwe ideeën, met als reactie: ‘hier hebben we zelf nog niet aan gedacht’”.

Op de strobaal met Jan Kuks

“Ik vind dat de jonge boer de coöperatie moet verrassen met nieuwe ideeën, met als reactie: ‘hier hebben we zelf nog niet aan gedacht’ ”.

Jan Kuks, voorzitter van de ledenraad van Coöperatie FromFarmers, is op dreef. “Het coöperatieve model is misschien niet in alle tijden de beste keuze, maar zeker vandaag, waar de toekomst van de sector en de individuele boer volop in de kijker staat, is samen gaan voor het collectieve belang juist de coöperatieve gedachte die we moeten inzetten. Zo zijn de voorbeelden uit het verleden te benoemen: de eerste agrarische coöperaties zijn bijna 130 jaar geleden opgericht om samen sterk te staan. Juist de huidige situatie in de sector én die van de nabije toekomst zijn maatgevend voor coöpereren”.

Als melkveehouder uit Nutter is Jan Kuks al jaren bestuurlijk betrokken bij Coöperatie FromFarmers. Sinds acht jaar is hij lid van de ledenraad, waarvan de laatste vier jaar ook voorzitter. Jan: “Het dienen van het ledenbelang spreekt mij aan, toekomstgericht bezig zijn en inhoud te geven aan de ‘license to produce’. Wij als boeren zorgen voor voedsel en dat doen we op een professionele manier. We moeten collectief onze stem laten horen. Daar moet onze overheid oor voor hebben. Coöperatie FromFarmers is zo’n collectief en we moeten voor onze leden, waar het in onze macht ligt, onze verantwoordelijkheid pakken. Dat zie ik als een opdracht voor ons als ledenraad”

Jan is naast zijn ambities op de boerderij ook actief in het bestuurswerk. Hij is al jong gestart bij het OAJK, een van de voorlopers van het huidige NAJK. “Daarom zie ik voor de nieuwe jongerenraad een speciale rol in onze opdracht”, Jan vervolgt: “ik vind dat de jonge boer de coöperatie moet verrassen met nieuwe ideeën. En dan moeten wij daardoor verrast kunnen worden, met goh, daar hebben we zelf nog niet aan gedacht”.

De aanloop naar de ledenraad bij Coöperatie FromFarmers is dat hij lid is geweest van het OAJK en de jongerenraad bij de lokale Rabobank en FrieslandCampina. Ook heeft hij jaren gewerkt bij Rabobank. Acht jaar geleden kwam Jan in de ledenraad van FromFarmers, waar hij na vier jaar de rol van voorzitter op zich nam. Het is aan de voorzittersrol voorbehouden om nog een extra termijn van vier jaar aan te blijven. In de ledenraadsvergadering van november heeft Jan aangegeven dat als de ledenraad en de leden er mee instemmen zich nog een periode te willen inzetten voor FromFarmers. “Volgend jaar mei stemmen de leden over de vacatures die in 2024 ontstaan”. Jan: “Ik zal in de verkiezingsbrochure mijn kandidaatsstelling onderbouwen en ik hoop dat de leden dan ook achter nog een termijn van vier jaar staan. Ik blijf in ieder geval mijn best doen om mijn functie naar mijn beste kunnen in te vullen”.

“Toen ik voorzitter werd, was het traject ‘Vermogen op naam’ al ingezet en de beursgang van ForFarmers was  al in gang gezet voor ik in de ledenraad kwam. Door mijn financiële achtergrond volg ik met meer dan gemiddelde interesse het financiële proces bij ForFarmers. Daar ligt ook een belangrijke rol voor FromFarmers als grootaandeelhouder. De Vitale Coöperatie, die FromFarmers wil zijn, betekent dat klanten van ForFarmers via hun lidmaatschap investeren in ForFarmers. Daar moeten we als ledenraad onze verantwoordelijkheid nemen in onze rol als grootaandeelhouder”. Jan kijkt serieus: “Dat vraagt kennis en kunde van ons als ledenraad en een goede connectie met het bestuur. Die voortrekkersrol wil ik vervullen, in het belang van onze leden”.

De passie, die herkenbaar is bij de nieuwe jongerenraadsleden, straalt Jan ook uit: “De mening van jonge boeren is voor ons belangrijk. Het is goed dat ze, als ze een bestuurlijke ambitie hebben, verder kijken dan hun eigen bedrijf. Je doet een breder netwerk op, je hoort meningen van anderen en ga daar respectvol mee om. Zelf ben ik ook een mensenmens. De sociale kant van bestuurswerk past bij mij. Het bij anderen in de keuken kijken, dat levert de ervaring en extra bagage op. Dat wens ik onze nieuwe jongerenraadsleden ook toe. Daarmee kan de basis worden gelegd voor eventueel een toekomstige rol in de ledenraad of misschien wel bestuur van FromFarmers, maar dat kan ook prima bij andere coöperaties in Nederland”.

Jan juicht de organisatie van één Nationale Agrarische Jongerendag toe. “We zijn één agrarische sector in Nederland. Om dan samen een dergelijk evenement neer te zetten, dat is toch hoe het hoort. Zo zouden we nog meer moeten samenwerken, in het belang van alle boeren in Nederland”.

Ineens klaart het gezicht van Jan nog verder op: “Als ik me nu eens laat fotograferen op 12 kleinere strobalen, die samen één grote vormen? Nu ga ik ‘out of the box denken’, dan symboliseert dat het idee dat me ineens te binnen schiet: de 12 jongerenraadsleden zouden eigenlijk gezamenlijk één stem in de ledenraad moeten krijgen. Dat betekent dat er op bepaalde stem-momenten 25 stemmen in de ledenraad worden uitgebracht. Dan heeft de jongerenraad toch een bepaalde status? Laten we dit onderwerp maar eens in de komende ledenraadsvergadering behandelen”.

Pagina 4 & 5 Jan Kuks 1
Contact
Bel Mail App