Skip to main

FromFarmers: Resultaten eerste halfjaar 2023 ForFarmers

10 augustus 2023

FromFarmers:
Resultaten eerste halfjaar 2023 ForFarmers

10 mei 2023

Coöperatie FromFarmers U.A. heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in
ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is. FromFarmers meldt dat ForFarmers vandaag de halfjaarcijfers 2023 heeft gepubliceerd.

Walter Gerritsen, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “De resultaten van ForFarmers in het eerste halfjaar 2023, welke vanochtend zijn gepubliceerd, geven aan met welke bijzonder volatiele marktomstandigheden zowel de onderneming als onze leden van doen hebben.
Het proces om te komen tot een Landbouwakkoord werd op 21 juni beëindigd. Er kon geen overeenstemming worden bereikt over hoe perspectief kan worden geboden aan boeren op een duurzame, toekomstbestendige agrarische sector, waarin tevens een verdienmodel wordt mogelijk gemaakt dat recht doet aan de belangrijke bijdrage van onze sector aan het welzijn van de bevolking in Nederland en ook daarbuiten. Vele van onze leden zijn vooralsnog ook niet gerust op de recent gestarte beëindigingsmogelijkheden voor de zogenaamde piekbelasters en overige veehouders. Wij weten dat onze leden hun verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en voedselkwaliteit zeer serieus nemen. Tegelijkertijd constateren we dat de onzekerheid over terugverdienpotentieel veehouders parten speelt bij het doen van investeringen om juist die transitie in de sector te realiseren. Wij voelen ons gesteund door ForFarmers en de gekozen strategische richting, en hun besef dat duurzaamheid en kostenbeheersing hand in hand moeten gaan. We ervaren dat ForFarmers zij-aan-zij met ons blijft staan, zowel in de kwaliteit van het voer als in het advies en de innovatieve oplossingen om de impact van onze productie op natuur en klimaat te helpen reduceren. Samenwerken is hierbij cruciaal. En samen optrekken. Om te blijven herhalen dat innoveren een veel effectievere oplossing is dan saneren en dat dit door samenwerking en rekening houdend met de staat van de natuur kan worden gerealiseerd. Daar ligt de kracht van FromFarmers, een vooraanstaande coöperatie van ambitieuze boeren in Nederland met ook Duitse leden en tevens (groot)aandeelhouder van ForFarmers.”

Voor het integrale persbericht ForFarmers halfjaarcijfers 2023, klik hier.

Nadere informatie
FromFarmers is een coöperatie met circa 4.000 leden, gevestigd aan de Kwinkweerd 12 te Lochem. FromFarmers is grondlegger en tevens (groot) aandeelhouder van ForFarmers N.V. mail: info@fromfarmers.eu - +31 (0)573 28 88 80

Contact:

Theo Schennink
T +31 573 28 88 80 • M +31 6 82 25 01 42
E: theo.schennink@fromfarmers.eu

Download persbericht

Contact
Bel Mail App