Skip to main
FromFarmers: Resultaten 2022
23 februari 2023

FromFarmers: Resultaten 2022

FromFarmers: Resultaten 2022

Lochem, 23 februari 2023 

Coöperatie FromFarmers U.A. (FromFarmers / de Coöperatie) heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is. FromFarmers heeft de resultaten van 2022 gepubliceerd; de 2022 resultaten van ForFarmers zijn hierin geconsolideerd. Het jaarverslag van FromFarmers hier te vinden. FromFarmers meldt dat ForFarmers voorafgaand aan deze publicatie de jaarcijfers 2022 heeft gepubliceerd. Het integrale persbericht van ForFarmers is als onderdeel van dit persbericht opgenomen.

Walter Gerritsen, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “Het jaar 2022 staat in de boeken als een jaar met oplopende voerprijzen als gevolg van toegenomen prijzen voor grondstoffen, energie en brandstof. Daarnaast zorgde het stikstofvraagstuk voor onzekerheid omtrent de toekomst van de agrarische sector in Nederland. Dit raakt onze leden. We voelen ons gesteund door ForFarmers. Zowel door zij-aan-zij te zijn gaan staan naast onze leden tijdens de grote actiedag in juni, als door het leveren van concepten die ons helpen optimaal te kunnen produceren met een steeds lagere voetafdruk. En door met ons inzichtelijk te maken hoe we vooral met innovatie nog verdere stappen kunnen maken. Dat is beter dan insteken op alleen saneren. We vinden dit als betrokken aandeelhouder van ForFarmers van groot belang.
In 2022 is het belang van de beslissing een team coöperatiezaken in het leven te roepen gebleken. Het team heeft in nauwe samenwerking met de buitendienst van ForFarmers bijna 100 nieuwe leden geworven. Een bewijs van een vitale coöperatie.
Als laatste hebben we aan het einde van het jaar afscheid genomen van Ben Volker als bestuursvoorzitter van FromFarmers. Ben heeft zich de laatste jaren ingezet om zowel de belangen van de leden te behartigen als die van de coöperatie en aandeelhouder. Zijn bijdrage aan de stappen naar een nog vitaler coöperatie is bijzonder groot geweest. Hiervoor wil ik hem, mede namens de andere bestuursleden, bijzonder danken.’

De voorgenomen dividenduitkering van ForFarmers stelt de Coöperatie in staat om een vermogensvergoeding op participatierekeningen en resultaatuitkering op voerequivalenten uit te keren aan haar leden (onder de voorwaarde dat de jaarrekening van ForFarmers N.V. op 13 april 2023 tijdens diens Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld).
FromFarmers heeft voorgesteld, onder genoemde voorwaarde, om:

  1. een vermogensvergoeding op participatierekeningen uit te keren die gelijk is aan het dividend dat wordt ontvangen over de daarmee corresponderende aandelen in ForFarmers; en
  2. over het boekjaar 2022 €3,17 (afgerond) uit te keren per op 31 december 2022 benut voerequivalent.
 
Download de PDF van het jaarverslag
Download een PDF van het persbericht FromFarmers: Resultaten 2022
Pressemitteilung FromFarmers (Deutsch)
Bekijk het persbericht en jaarverslag van ForFarmers N.V.

 

Contact
Bel Mail App