Bedrijfsprofiel

Wat is een voerequivalent?

Voerequivalenten vormen de verdeelsleutel voor het resultaat van Coöperatie FromFarmers. Om voor resultaatuitkering in aanmerking te komen, dient u:

  • in het bezit te zijn van voerequivalenten en lid te zijn van Coöperatie FromFarmers;
  • voerequivalenten te hebben benut door en ten behoeve van het eigen bedrijf

Dit overzicht geeft een indruk van de resultaten uit het verleden

Jaar Resultaatuitkering per voerequivalent
2007 € 5,42 
2008 € 5,58
2009 € 6,57 
2010 € 5,13
2011 € 2,92 
2012 € 4,69 
2013 € 3,23 
2014 € 4,52
2015 € 4,65 
2016 € 4,02 
2017 € 4,63 
2018 € 4,62
2019 € 4,34
2020 € 4,47

De waarde van voerequivalenten en de coöperatieve resultaatuitkering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees meer over de
waarde van de coöperatieve resultaatuitkering
in het prospectus van FromFarmers.

Hoe komt de coöperatieve resultaatuitkering 2021 tot stand?

Voerequivalenten zijn de verdeelsleutel voor het resultaat van Coöperatie FromFarmers. De Coöperatie heeft de vitale coöperatie geïntroduceerd door 19,4% van de aandelen in ForFarmers in handen te houden en niet op naam van leden te zetten. Hierover kan de Coöperatie dividend ontvangen. Dit dividend, minus de kosten die de Coöperatie maakt en eventuele reserves, vormt in principe het voor uitkering beschikbare resultaat van de Coöperatie. 

Voorgesteld wordt een bedrag ter grootte van €4.543.000 uit te keren als coöperatieve resultaatuitkering. Dit bedrag is vastgesteld door de van ForFarmers N.V. te ontvangen dividenduitkering ad €5.365.000, te verminderen met het saldo in te houden op de resultaatuitkering van huidig boekjaar van €822.000.

Het bedrag van de dividenduitkering is bepaald door het aantal aandelen ForFarmers N.V. in bezit van de coöperatie (en niet op naam van leden gezet) te vermenigvuldigen met het voorgestelde dividend per aandeel. De resultaatuitkering wordt op basis van het voorgaande als volgt bepaald: (100.000.000 (oorspronkelijke aantal aandelen uitgegeven aan de Coöperatie) – 27.009.131 (op naam gesteld maar niet geconverteerd) – 43.202.002 (op naam gesteld en geconverteerd) – 11.290.398 (overgedragen naar effectenrekening)) x €0,29 = €5.365.000 – €822.000 = €4.543.000.

Het aantal V€ dat in 2020 is benut bedraagt 1.017.030. Op basis van deze benutting betekent dit dat de resultaatuitkering per V€ €4.543.000 gedeeld door 1.017.030 benutte V€ = €4,47 bedraagt.

 

Lees verder over de benutting van voerequivalenten

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.