Bedrijfsprofiel

Privacy Statement Coöperatie FromFarmers U.A.

Inleiding
FromFarmers respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Dat kunnen zijn leden, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. FromFarmers vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de manier waarop FromFarmers uw persoonsgegevens verwerkt.


Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Coöperatie FromFarmers U.A. (hierna: “FromFarmers”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van FromFarmers zijn: Coöperatie FromFarmers U.A., Postbus 91, 7240 AB Lochem, tel: +31 573-28 88 00, e-mail: info@fromfarmers.eu.


Wanneer verzamelt FromFarmers uw persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. FromFarmers verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze ledenadministratie belt. Ook als u de website van FromFarmers bezoekt of als u uw gegevens aldaar achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een lidmaatschapsaanvraag of zakelijke relatie met FromFarmers.


Waarvoor gebruikt FromFarmers uw persoonsgegevens?
FromFarmers gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., het voeren van de ledenadministratie en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

 • FromFarmers verwerkt persoonsgegevens voor het voeren van haar ledenadministratie. Zo legt FromFarmers bijvoorbeeld de naam, het adres, de woonplaats en het e-mailadres van een lid vast en past FromFarmers deze gegevens bij wijziging aan. FromFarmers baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een lidmaatschapsovereenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties met leden noodzakelijk is in het kader van het voeren van de ledenadministratie.
   
 • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie via het ledenblad Ambitie, de website of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld ledenbijeenkomsten kunnen contactgegevens van leden worden verwerkt. Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar onderstaand Cookiebeleid. Voor communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van FromFarmers de grondslag.
   
 • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst en statuten van FromFarmers.
   
 • Voor het administreren van voerequivalenten en een saldo op de participatierekening worden gegevens verwerkt zoals naam, adres, woonplaats, Vermogen Op Naam-nummer en bankrekeningnummer. Voor het bepalen van de benutting met betrekking tot voerequivalenten worden afzetgegevens van leden verwerkt van de door het bestuur van FromFarmers aangewezen gelieerde partijen. De grondslag van deze verwerkingen is uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst op basis van de statuten van FromFarmers. Voor de administratie van voerequivalenten en een saldo op de participatierekening heeft FromFarmers een verwerkersovereenkomst gesloten met Captin B.V.
   
 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de website van FromFarmers worden gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Verwezen wordt naar onderstaand Cookiebeleid.


Met wie kan FromFarmers uw persoonsgegevens delen?
FromFarmers zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. FromFarmers kan in het kader van haar werkzaamheden derden, waaronder ForFarmers Nederland B.V. en/of Captin B.V., inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van werkzaamheden uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. FromFarmers zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor
voorafgaande toestemming heeft gekregen.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
FromFarmers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van FromFarmers. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.


Beveiliging van uw persoonsgegevens
FromFarmers heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. FromFarmers heeft een informatiebeveiligingsbeleid en heeft maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.


Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdrachtaam nummer
Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@fromfarmers.eu. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.


Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door FromFarmers kunt u contact opnemen via Postbus 91, 7240 AB Lochem, tel: +31 573-28 88 00, e-mail: info@fromfarmers.eu.

 

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen
Het privacy statement van FromFarmers kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van FromFarmers. Dit privacy statement is opgesteld op 2 juli 2018.

Cookiebeleid

Het Cookiebeleid van FromFarmers bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’) op de FromFarmers website www.fromfarmers.eu.


Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen in het geheugen van uw webbrowser of apparaat wanneer u een website bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en dit tekstbestand stelt een website in staat specifieke apparaten of browsers te herkennen. Een cookie bevat dus informatie over bijvoorbeeld een advertentie of adverteerder of een unieke ID-code.

Er bestaan verschillende cookies die verschillende functionaliteiten hebben. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website anders niet werkt. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker, bijvoorbeeld omdat deze onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet, bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken. Houdt u er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert of verwijdert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen of niet kunt gebruiken.

Verschillende cookies:
Functionele cookies:
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Analytische cookies:
Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s bezoekers bekijken en welke browser en schermresolutie bezoekers gebruiken.

Andere cookies:
Voor het gebruik van andere cookies, zoals performance/sessie cookies of profilering/tracking cookies, is uw voorafgaande toestemming nodig.

Performance/sessie cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Door middel van deze cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen die herleidbaar is naar een persoon.

Profilering/tracking cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en de eventuele voorkeuren door cookies uit te lezen.

Welke cookies gebruikt FromFarmers?
FromFarmers maakt gebruik van functionele, performance en analytische cookies. Dat doet FromFarmers om te kijken hoe bezoekers van de site gebruik maken. Deze informatie helpt FromFarmers om de site te verbeteren. FromFarmers maakt middels analytische cookies gebruik van web statistieken. Deze gegevens worden geanalyseerd en hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder andere om de volgende gegevens:

 • De browser die wordt gebruikt;
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • Welke pagina’s bezocht zijn;
 • Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.


FromFarmers meet het websitebezoek met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken.


Deze website maakt tevens gebruik van Google Maps en Google Tag Manager. Met Google Maps kan een geografische kaart worden weergegeven op de website. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Met Google Tag Manager worden de tags op de website beheerd en ingezet. Verder wordt via onze website een cookie geplaatst van YouTube en/of Vimeo. FromFarmers gebruikt deze dienst om video’s af te spelen op haar website.


Hoe kunt u cookies uitzetten of verwijderen?
Indien u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen dan kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u cookies die al geplaatst zijn verwijderen.

 

Vragen
Voor over dit Cookiebeleid kunt u contact opnemen met FromFarmers via Postbus 91, 7240 AB Lochem, tel: +31 573-28 88 00, e-mail: info@fromfarmers.eu.

 

Wijzigingen
Het Cookiebeleid van FromFarmers kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Cookiebeleid vindt u altijd op de website van FromFarmers. Dit Cookiebeleid is vastgesteld op 2 juli 2018.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.