Bedrijfsprofiel

Stap bij ons in voor meer impact, meer kennis, meer rendement!

Coöperatie FromFarmers is op zoek naar nieuwe leden om de krachten te bundelen. Want samen staan we sterk voor meer impact, meer kennis en meer rendement. Bekijk de video en lees eronder meer over de strategie van de coöperatie.

 

Video: De koers van Coöperatie FromFarmers

Samen sterker voor meer impact

Afbeelding: Meer impact

Wij zijn (groot)aandeelhouder van ForFarmers en behartigen daarmee de belangen van onze 3.850 leden (veehouders) door: 

  • Onze inzet bij ForFarmers voor het boerenbelang en een toekomstbestendige, sterke veehouderij in Nederland.
  • Zeggenschap bij belangrijke besluiten zoals een aanbevelingsrecht voor een aantal commissarissen en belangrijke (des)investeringen.
  • Toetsen van marktconformiteit (beste voer - concurrerende prijs - uitstekend advies).

 

Samen sterker voor meer kennis

Afbeelding: Meer kennis

Wij brengen leden samen om ideeën, visies en ontwikkelingen in de agrarische sector uit te wisselen. Wat wij u te bieden hebben: 

  • Informatieve ledenbijeenkomsten.
  • Informatie en nieuws via ons ledenmagazine Ambitie en digitale nieuwsbrieven.
  • Wij hebben zitting in sectorspecifieke klankbordgroepen bij ForFarmers waar wij meepraten over actuele ontwikkelingen.
  • Door middel van financiële steun kunnen wij een rol als katalysator vervullen voor ontwikkelingsprojecten in de agrarische sector.

 

Samen sterker voor meer rendement

Afbeelding: Meer rendement

Deel mee in ons resultaat. Onze leden die voer afnemen bij ForFarmers kunnen voerequivalenten (V€) aanschaffen waarmee zij ook kunnen delen in het resultaat van de coöperatie.

  • Een V€ staat gelijk aan 1 ton afgenomen mengvoer; V€ zijn te koop via een intern handelsplatform.
  • Over 2021 was de coöperatieve resultaatuitkering per V€ (per ton voer) €4,57 bij een prijs van circa €17,- voor een V€.
  • Financiering nodig? Maak gebruik van onze financieringsregeling voor de aanschaf van V€.

 

Rekenvoorbeeld coöperatieve resultaatuitkering (in 2022)

In 2021 heeft boer Boris 900 voerequivalenten gekocht voor €18,- per stuk. Dit is een investering van €16.200. En in 2021 nam hij 1.000 ton voer af bij ForFarmers. Over 2021 was de coöperatieve resultaatuitkering per benut voerequivalent €4,57 (zie overzicht). Hij ontving dus 900 x €4,57 = €4.113. Dit is een rendement van circa 25%.

 

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.