Bedrijfsprofiel

Coöperatie FromFarmers

Coöperatie FromFarmers is grondlegger van ForFarmers N.V. en is vanuit die hoedanigheid (groot)aandeelhouder van ForFarmers. Dankzij de rol als (groot)aandeelhouder heeft FromFarmers een stem binnen ForFarmers, waardoor het belang van de leden onder de aandacht wordt gebracht. De coöperatie houdt voor ogen dat het goed gaat met ForFarmers en dat marktconformiteit en een hoog serviceniveau worden nagestreefd. 

In 2020 heeft de Coöperatie haar missie samen sterk voor meer impact, meer kennis, meer rendement geïntroduceerd. Lees hier verder. 

Vitaal kapitaal

De coöperatie heeft gezorgd voor vitaal kapitaal in de vorm van aandelen ForFarmers die niet op naam van leden worden gezet. Hiermee houdt de coöperatie zeggenschap in de onderneming (2021: 19,4%). De coöperatie blijft een belangrijke aandeelhouder en kan haar stem uitbrengen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers. 

Het dividend dat de coöperatie ontvangt in verband met deze aandelen ForFarmers die niet op naam van leden worden gezet (2021: 19,4%) zal, na aftrek van de kosten die de coöperatie maakt en na eventuele reserveringen, als resultaat worden uitgekeerd aan de leden die voerequivalenten benutten. 

Zeggenschap van de coöperatie

Ieder lid met een participatierekening of certificaten, kan voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers zeggenschap (‘stemrecht’) opvragen. Vraagt een lid het stemrecht niet op, dan wordt deze stem uitgeoefend door (of op instructie van) de coöperatie (rechtstreeks of door middel van een steminstructie). Leden hebben op deze manier direct (door zelf op te vragen) of indirect, via de coöperatie, zeggenschap over belangrijke onderwerpen waaronder bepaalde strategische beslissingen.

In de statuten van ForFarmers is vastgelegd dat de coöperatie, als aandeelhouder, bijzondere rechten heeft zolang zij minimaal 20% van de zeggenschap in ForFarmers (via aandelen/certificaten) heeft. Dit heet een prioriteitsaandeel. De coöperatie beschikt in 2021 over 19,4% van de aandelen, dus zolang de leden minimaal 0,6% van de certificaten en/of participatierekeningen houden, heeft Coöperatie FromFarmers de benodigde 20% voor het prioriteitsaandeel. In het jaarverslag van FromFarmers wordt ieder jaar aangegeven voor welk percentage FromFarmers zeggenschap kan uitoefenen. 

 

Bestuur en ledenraad

De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur en een ledenraad. Het bestuur bestaat tijdelijk uit zes personen, bekijk hier wie dit zijn.  

De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming plaats. De ledenraad bestaat uit 24 personen, zij vertegenwoordigen de sectoren herkauwers, varkenshouderij en pluimveehouderij. Door de benoeming van Linda Bolscher als bestuurslid van FromFarmers treedt zij terug als ledenraadslid. De hierdoor ontstane vacature wordt in 2023 (als de verkiezingen dan aan de orde zijn) ingevuld.

De ledenraadsleden worden gekozen door de leden van Coöperatie FromFarmers. Als vertegenwoordigers van de leden is het belangrijk dat zij weten wat er onder de leden van de coöperatie leeft.

Lees meer over de ledenraad.

Ledenmagazine Ambitie

Om de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen wordt periodiek het ledenmagazine Ambitie uitgebracht.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.