Bedrijfsprofiel

Waarom lid worden?

Samen sterk voor een vitale coöperatie

Coöperatie FromFarmers wil een vitale coöperatie zijn voor bestaande en nieuwe leden. Een coöperatie die blijft werken aan de belangen van haar leden. De coöperatie houdt voor ogen dat het goed gaat met ForFarmers en dat marktconformiteit en een hoog serviceniveau worden nagestreefd. Leden zijn nodig om zeggenschap (invloed) te hebben over belangrijke onderwerpen bij ForFarmers, zoals over bepaalde strategische beslissingen. Dit doet zij door te zorgen voor vitaal kapitaal in de vorm van aandelen ForFarmers die niet op naam van leden worden gezet. Hiermee houdt de coöperatie zeggenschap in de onderneming (2019: 17,4%) en kan ze haar stem uitbrengen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers. 

Ieder lid met een participatierekening of certificaten, kan voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers zeggenschap (‘stemrecht’) opvragen. Vraagt een lid het stemrecht niet op, dan wordt deze stem uitgeoefend door (of op instructie van) de coöperatie (rechtstreeks of door middel van een steminstructie). Leden hebben op deze manier direct (door zelf op te vragen) of indirect, via de coöperatie, zeggenschap over belangrijke onderwerpen waaronder bepaalde strategische beslissingen.

In de statuten van ForFarmers is vastgelegd dat de coöperatie, als aandeelhouder, bijzondere rechten heeft zolang zij minimaal 20% van de zeggenschap in ForFarmers (via aandelen/certificaten) heeft. Dit heet een prioriteitsaandeel. De coöperatie beschikt in 2019 over 17,4% van de aandelen, dus zolang de leden minimaal 2,6% van de certificaten en/of participatierekeningen houden, heeft Coöperatie FromFarmers de benodigde 20% voor het prioriteitsaandeel. In het jaarverslag van FromFarmers wordt ieder jaar aangegeven voor welk percentage FromFarmers zeggenschap kan uitoefenen. 

Afbeelding: Header-regeling-jonge-boeren

Voerequivalenten en resultaatuitkering

Het dividend dat de coöperatie ontvangt in verband met de aandelen ForFarmers die niet op naam van leden worden gezet (2019: 17,4%) zal, na aftrek van de kosten die de coöperatie maakt en na eventuele reserveringen, worden uitgekeerd als resultaat aan de leden die voerequivalenten benutten. Om in aanmerking te komen voor de resultaatuitkering heeft u dus voerequivalenten op naam nodig en moet u deze benutten door producten bij ForFarmers of enkele dochterondernemingen af te nemen. Alleen leden van Coöperatie FromFarmers kunnen voerequivalenten kopen. Dus; wilt u meedelen in de resultaatuitkering, zorg dan dat u lid bent en voerequivalenten hebt.

Via de Financieringsregeling kunt u geld lenen om te kunnen investeren in voerequivalenten.

Uitwisselen van financiële middelen, kennis en ervaring

Coöperatie FromFarmers wil als katalysator fungeren om boereninitiatieven of -projecten op gang te brengen. De rol van katalysator betekent dat FromFarmers bijvoorbeeld een voorfinanciering kan doen om een project mogelijk te maken, met als uitgangspunt dat de financiering wordt terugbetaald. Dankzij de inzet van haar financiële middelen kan de coöperatie iets terugdoen voor haar leden en een bijdrage leveren aan de toekomst van de agrarische sector. 

Verder organiseert de coöperatie jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor haar leden. Informeel bijpraten en kennis en ervaring uitwisselen worden hierin altijd gecombineerd. 
Eens per jaar vindt de landelijke ledenavond plaats, waarbij tijdens het formele programma informatie wordt uitgewisseld en we met een externe spreker de aanwezigen hopen te inspireren. Een greep uit de sprekers van de afgelopen jaren: succesvol ondernemer Annemarie van Gaal, astronaut André Kuipers, Ronnie Degen – de man achter organisatie De Feestfabriek van festivals als Zwarte Cross, en meteoroloog Gerrit Hiemstra over het onderwerp klimaatverandering. Na het formele programma is uitgebreid de gelegenheid om met andere leden bij te praten. 
In het najaar vinden kleinschalige bijeenkomsten plaats in de regio, waarbij we de dialoog opzoeken. We delen informatie en kennis vanuit FromFarmers en staan open voor input vanuit de leden. 

Afbeelding: Ledenraad-header
Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.