NederlandsDeutsch
A A A

Vermogen Op Naam (VON)

Vermogen Op Naam (VON) is een traject van tien jaar, dat vanaf 2006 is gaan lopen, waarbij (een deel van) het eigen vermogen van FromFarmers in verband met de groeistrategie op naam van de leden is gezet. De laatste bijschrijvingen in dit kader hebben in 2017 plaatsgevonden. 

Verdeling vermogen
Het eigen vermogen is in vele jaren opgebouwd, daarom heeft FromFarmers vanaf 2006 tien jaar de tijd genomen om het vermogen op naam van de leden te zetten. Hiertoe werd het vermogen (peiljaar 2006: bijna € 137 miljoen) ‘omgezet’ in 100 miljoen certificaten. In de jaren 2007 t/m 2016 (met uitloop in 2017) is circa 82,5% van het vermogen onder de leden verdeeld (op een participatierekening bijgeschreven).

De verdeling is gebaseerd op een sleutel, voerequivalenten genaamd. Op basis van hun financiële bijdrage in de jaren 2001 t/m 2006 zijn de diverse productgroepen (mengvoeders, meststoffen, GBM etc.) omgerekend naar voerequivalenten (equivalent = gelijk aan).

Het traject kent een aantal stappen:

1.     Benutten voerequivalenten; Door afname van voer of andere producten kan een lid die voerequivalenten bezit, dit voerequivalent “benutten”. Peildatum voor de benutting is steeds 31 december van een jaar. De afname in het jaar wordt omgerekend naar voerequivalenten en vergeleken met het aantal voerequivalenten dat een lid op 31 december van dat jaar bezit. De laagste van deze twee getallen is zijn benutting. Elk lid kan zijn benutting zien door in te loggen op het VON-portaal (http://von.fromfarmers.eu). Voerequivalenten zijn verhandelbaar via het handelsplatform dat wordt beheerd door Captin (voorheen Van Lanschot Bankiers).

2.     Toekennen vermogensrechten; Gekoppeld aan de benutting van voerequivalenten ontving een lid tot en met 2016 (met uitloop in 2017) bijschrijving op zijn participatierekening. Deze bijschrijving bestaat uit het recht op certificaten of aandelen in ForFarmers. De laatste bijschrijvingen in dit kader hebben in 2017 plaatsgevonden. 

3.     Conversie; Een lid kan de participatierekening converteren (omzetten) naar certificaten of aandelen. Converteren verloopt via het handelsplatform. Iedere bezitter van een participatierekening kan zelf het moment van conversie (omzetting) bepalen. Het is ook mogelijk om slechts een deel van de participatierekening te converteren naar certificaten of aandelen in ForFarmers. Certificaten kunnen ook worden geconverteerd in aandelen.

 

Vanaf notering aan Euronext Amsterdam
Participatierekeningen en certificaten zijn vanaf openbare beursnotering (24 mei 2016) niet verhandelbaar via het handelsplatform, het is echter wel mogelijk om via het handelsplatform opdracht te geven tot verkoop van participatierekeningen en certificaten. Aandelen in ForFarmers kunnen (ook door derden (niet-leden)) worden gekocht en verkocht via de openbare beurs Euronext Amsterdam. Voor de handel in aandelen ForFarmers is een effectenrekening nodig.

De overdracht naar uw eigen effectenrekening is tot en met 31 december 2017 éénmalig vrij van kosten. Indien u in delen en/of na 31 december 2017 uw participatierekeningen en/of certificaten op het handelsplatform wilt omwisselen naar aandelen en deze overgeboekt wilt krijgen op uw effectenrekening, dan brengt Captin kosten in rekening voor deze overdracht (2016: € 35,-).

Aan het verkopen van certificaten en/of participatierekeningen zijn transactiekosten verbonden. Deze bedragen 0,45% over de transactiewaarde tot €50.000,-. Daarboven betaalt u 0,35% (2016).

 

Fiscaal (Nederland)
Conversie heeft fiscale gevolgen. Op het moment dat de participatierekening wordt omgezet naar certificaten of wordt verkocht moet de waarde of verkoopopbrengst bij het inkomen worden opgeteld. Als participatierekeningen niet zijn bijgeschreven maar vóór 24 mei 2016 zijn aangekocht mag de koopprijs hierop in mindering worden gebracht.


Handelsplatform
Het handelsplatform wordt beheerd door Captin (voorheen F. van Lanschot Bankiers N.V.). Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 020 570 50 91 of per mail: info@captin.nl

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 16-7-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 0,00
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren