NederlandsDeutsch
A A A
22-03-2016

Leden Coöperatie FromFarmers delen mee in winst ForFarmers

De leden van FromFarmers delen via “Vermogen Op Naam” mee in de ontwikkeling van ForFarmers. Over het jaar 2015 wordt het voorstel aan de ledenraad gedaan om € 8,8 miljoen (€ 7,1 miljoen over 2014) uit te keren als vermogensvergoeding uit de uitkeringsreserve en € 5,6 miljoen (€ 5,4 miljoen over 2014) als resultaatuitkering. Dit op basis van de stand van de participatierekeningen per ultimo 2015. Aan de participatiereserve van FromFarmers wordt € 33,1 miljoen (2014: € 28,7 miljoen) toegevoegd. Het aantal voerequivalenten dat in 2015 was benut bedroeg 1.203.775 (2014: 1.192.216). Op basis van deze benutting betekent dit dat de resultaatuitkering per voerequivalent 
€ 4,65 zal bedragen (2014: € 4,53).

Coöperatie FromFarmers bezit ultimo 2015 61,0% van de zeggenschap in ForFarmers B.V. Over 2015 zal een bedrag van € 33,1 miljoen worden bijgeboekt op de participatiereserve. Dit is een combinatie van vermogen dat op naam zal worden gezet van de leden van Coöperatie FromFarmers en de waardestijging van het reeds aanwezige saldo op de participatiereserve, door toename van de intrinsieke waarde van de aandelen ForFarmers.

Daarnaast wordt op basis van het verwachte dividend van ForFarmers B.V. aan de ledenraad voorgesteld € 14,4 miljoen (2014: € 12,5 miljoen) in contanten uit te keren als vermogensvergoeding op de participatierekeningen en resultaatuitkering.

 

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 19-6-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 -0,60
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren