NederlandsDeutsch
A A A
20-09-2016

Coöperatie voert jaarlijkse contributie in en werkt aan kostenbesparing

Coöperatie FromFarmers is gebaat bij betrokken en actieve leden die een bijdrage leveren aan de activiteiten van de coöperatie, ook in financiële zin. Om die reden wordt met ingang van 1 januari 2017 een verplichte jaarlijkse contributie voor leden ingevoerd. Door het instellen van een contributie worden de basiskosten, die voor elk lid gemaakt worden, eerlijker verdeeld. De contributie voor 2017 is met goedkeuring van de ledenraad vastgesteld op € 50,- per lid. Alle leden ontvangen begin januari 2017 een nota voor de contributie van het lidmaatschap.

Eerlijker verdeling van de kosten
Via de contributie levert ieder lid een bijdrage aan - onder meer - de kosten voor ledenbijeenkomsten, magazine ‘Ambitie’, relevante lidmaatschappen van de coöperatie zoals de NCR, bestuurskosten, etc. De basiskosten, die voor elk lid gemaakt worden, worden op deze wijze eerlijker verdeeld.
Tot op heden worden al deze kosten verrekend met de resultaatuitkering op voerequivalenten. Dit gaat om ongeveer € 0,50 per benut V€. Door de invoering van de contributie vallen de kosten per benut V€ lager uit (wat resulteert in een potentieel hogere uitkering per benut V€). In een volgende editie van Ambitie of tijdens de eerstvolgende ledenbijeenkomsten geven we een toelichting op de kosten van de coöperatie. We willen open over deze kosten zijn en zullen erop letten dat deze niet te hoog worden. 

Actualiseren van het ledenbestand
Coöperatie FromFarmers vindt het belangrijk dat haar ledenadministratie volledig en actueel is. Met een up-to-date ledenbestand kunnen de belangen van leden effectiever worden behartigd en is het niet nodig om onnodige kosten - voor bijvoorbeeld mailingen - te maken. Dit is voor het bestuur aanleiding geweest om het volledige ledenbestand nog eens onder de loep te nemen. Hierbij wordt gelet op de vereisten (zoals opgenomen in de statuten) die voor een lidmaatschap gelden. Volgens de statuten van Coöperatie FromFarmers oefenen haar leden een agrarisch bedrijf uit en hebben zij een zakelijke of persoonlijke band met de coöperatie van zodanige aard dat de coöperatie hun betrokkenheid in de vorm van lidmaatschap passend acht.
Met de invoering van de contributie wordt de ledenadministratie jaarlijks geactualiseerd.

Geef wijzigingen (tijdig) door
U kunt ons helpen om het ledenbestand actueel te houden door wijzigingen (zoals verhuizing, overlijden of bedrijfsbeëindiging) door te geven via het formulier op de website www.fromfarmers.eu/publicaties/lidmaatschap of via de button 'lidmaatschap’ op de homepage.

Indien gewenst of bij eventuele vragen, kunt u ook bellen of mailen met Yvonne Beskers, coördinator coöperatiezaken, tel. 0573-288807 / yvonne.beskers@forfarmers.eu

Wij danken u alvast voor uw medewerking!

Namens het bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.,

Jan Eggink, voorzitter
Vincent Hulshof, algemeen plaatsvervanger


Lochem, 20 september 2016

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 19-6-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 -0,60
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren