NederlandsDeutsch
A A A
24-03-2015

Leden Coöperatie FromFarmers delen mee in winst ForFarmers

De leden van FromFarmers delen via “Vermogen Op Naam” mee in de ontwikkeling van ForFarmers. Over het jaar 2014 wordt het voorstel aan de ledenraad gedaan om € 7,1 miljoen (€ 5,2 miljoen over 2013) uit te keren als vermogensvergoeding uit de uitkeringsreserve en € 5,4 miljoen (€ 3,8 miljoen over 2013) als resultaatuitkering. Dit op basis van de stand van de participatierekeningen per ultimo 2014. Aan de participatiereserve van FromFarmers wordt € 28,7 miljoen (2013: € 27,8 miljoen) toegevoegd.

Coöperatie FromFarmers bezit ultimo 2014 68,9% van de zeggenschap in ForFarmers B.V. Over 2014 zal een bedrag van € 28,7 miljoen worden bijgeboekt op de participatiereserve. Dit is een combinatie van vermogen dat op naam zal worden gezet van de leden van Coöperatie FromFarmers (na publicatie supplement bij het prospectus) en de waardestijging van het reeds aanwezige saldo op de participatiereserve, door toename van de intrinsieke waarde van de aandelen ForFarmers.

Daarnaast wordt op basis van het verwachte dividend van ForFarmers B.V. aan de ledenraad voorgesteld € 12,5 miljoen (2013: € 9,0 miljoen) in contanten uit te keren als vermogensvergoeding  op de participatierekeningen en resultaatuitkering.

In verband met het, per 17 april 2015, terugtreden van Jan Markink uit het bestuur van Coöperatie FromFarmers heeft het bestuur van de coöperatie voorgesteld om Vincent Hulshof tot bestuurder te benoemen, met ingang van genoemde datum. Deze benoeming vindt plaats op de vergadering van de ledenraad die op 8 april 2015 gehouden wordt. 

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 19-6-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 -0,60
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren