NederlandsDeutsch
A A A
10-04-2013

Algemene vergadering van aandeelhouders ForFarmers Group B.V. , d.d. 10 april 2013

De algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers Group B.V. (“ForFarmers”) heeft tijdens haar bijeenkomst op 10 april 2013 in Hotel-Cafe-Restaurant “Witkamp” in Laren ( Gld.) de jaarrekening over 2012 vastgesteld. Het dividend is vastgesteld op € 0,115 per aandeel.

Daarnaast zijn de volgende besluiten genomen:

  • De notulen van de vergadering van 4 april 2012 zijn goedgekeurd.
  • Er is decharge verleend aan de algemene directie voor de in het boekjaar 2012 gevoerde bestuur.
  • Er is decharge verleend aan de raad van commissarissen voor het in 2012 gehouden toezicht.
  • Ernst & Young Accountants LLP is onder voorwaarden benoemd als accountant van ForFarmers Group B.V. voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2012.
  • De heer H.J Nordbeck is (her)benoemd als lid van de raad van commissarissen van ForFarmers Group B.V.Er is goedkeuring verleend aan een statutenwijziging ForFarmers Group B.V.

 

De vergadering van aandeelhouders constateerde dat het huidige ForFarmers een stevige basis is waarop verder kan worden gebouwd voor de toekomst. 

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 19-6-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 -0,60
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren