NederlandsDeutsch
A A A
29-04-2013

Aankondiging prospectus

Coöperatie FromFarmers U.A. en ForFarmers Group B.V. hebben een prospectus opgesteld. Dit prospectus is gerelateerd aan de toestemming voor de handel, op een separaat deel van het grotere multilaterale handelsplatform, beheerd door F. van Lanschot Bankiers N.V. in Nederland, bedoeld voor financiële instrumenten, welke niet zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt (“MTF”), in:

  1. Een bedrag van EUR 30,678,300 te crediteren door Coöperatie FromFarmers U.A. op de participatierekeningen van een gespecificeerd aantal leden van FromFarmers, die recht hebben op de creditering van de participatierekening op basis van de door hen benutte voerequivalenten per 31 december 2012. De bedragen op de participatierekening kunnen alleen worden geconverteerd in certificaten. Op dit moment geeft iedere EUR 3,06783, welke is gecrediteerd op een participatierekening een lid van FromFarmers het recht op conversie in één certificaat;
  2. Een totaal aantal van 10.000.000 certificaten, uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor ForFarmers. De certificaten vertegenwoordigen 10.000.000 normale aandelen met een nominale waarde van ieder EUR 1,00 van ForFarmers Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland met haar statutaire zetel in Lochem, Nederland.

Met ingang van 6 mei 2013 zijn de nieuwe certificaten, indien geconverteerd van de participatierekeningen van de in aanmerking komende leden, en het bedrag van EUR 30.678.300, door FromFarmers te crediteren op de participatierekeningen van de in aanmerking komende leden (samen met de nieuwe certificaten), toegelaten tot de handel op het multilaterale handelsplatform.

Een prospectus, waarin de instrumenten, ForFarmers Group, het multilaterale handelsplatform en de in aanmerking te nemen risico’s, wanneer men overweegt te investeren in de instrumenten in meer detail zijn beschreven, is op 29 april 2013 goedgekeurd door de Nederlandse Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Een exemplaar van het prospectus is gratis te verkrijgen ten kantore van ForFarmers, Kwinkweerd 12, 7241 CW te Lochem. Het prospectus kan ook in elektronische vorm worden verkregen via de website van de AFM (www.afm.nl), ForFarmers Group B.V. (www.forfarmersgroup.eu) of Coöperatie FromFarmers U.A. (www.fromfarmers.eu).
 

 

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 24-4-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 18,06 0,02
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren