NederlandsDeutsch
A A A
21-06-2013

Ledenraad Coöperatie FromFarmers onderzoekt verdere invulling Vermogen Op Naam

Coöperatie FromFarmers heeft in mei en juni ledenbijeenkomsten georganiseerd over de te volgen koers voor de komende jaren in het traject Vermogen Op Naam (VON). Op basis van peilingen die tijdens deze avonden zijn gehouden, heeft de ledenraad besloten de vervolgstappen van het traject VON verder te onderzoeken.

De ledenraad heeft onder de leden een peiling gehouden over een mogelijke overgang van het handelsplatform naar een openbare beurs. Ook op het reeds bestaande handelsplatform kunnen externen (niet leden) al sinds 2010 certificaten van ForFarmers verkrijgen. Bij een openbare beurs hebben meer derden echter gemakkelijker toegang tot certificaten van ForFarmers.

Tijdens 6 ledenbijeenkomsten is de mening van de leden gevraagd over de verdere invulling van VON in de toekomst. In de peiling hebben 3,7% van het totaal aantal leden hun stemrecht uitgebracht. Zij hebben 12,4% van het aantal stemmen. Dit aantal stemmen is gebaseerd op het vermogen dat inmiddels op hun naam stond per ultimo 2012.

Uit de bijeenkomst blijkt dat de leden zich positief hebben uitgesproken over het traject VON en over de strategie en ambitie van ForFarmers. De leden hebben vanuit hun betrokkenheid echter ook hun zorg uitgesproken over de toekomst van de coöperatie en wat er met de zeggenschap gebeurt bij een eventuele openbare beursgang.

Tijdens de peilingen zijn een aantal vragen gesteld. Hieronder volgen de resultaten:

Vraag 1 Welk scenario kiest u?

Scenario % stemmen %leden
1. 50+ model 8% 13%
2. Doorgaan (via handelsplatform of beursgang) 62% 53%
3. Uitkoop derden 25% 26%
4. Oorsprong 3% 4%
5. Geen mening 2% 4%

NB.

  1. 50+ model betekent verplicht behoud meerderheid zeggenschap coöperatie.
  2. Doorgaan betekent handhaven huidige model waarbij ook derden certificaten/aandelen kunnen kopen.
  3. Uitkoop derden betekent 100% eigendom en zeggenschap voor de coöperatie, door kopen van alle certificaten buiten de coöperatie.
  4. Oorsprong betekent terug naar de coöperatie “oude stijl”.


Vraag 2 Indien gekozen wordt voor het scenario “doorgaan”, waarvoor kiest u dan?

Keuze % stemmen %leden
Handelsplatform 42% 49%
Beursgang 48% 40%
Geen mening 10% 11%

 

Vraag 3 Indien gekozen wordt voor een scenario met derden, wilt u dan dat de stemmen van leden die zelf certificaten (buiten de coöperatie) hebben (nu 5%) er voor kiezen zich te laten vertegenwoordigen door de ledenraad (als ze zelf het stemrecht niet opvragen)?

Keuze % stemmen %leden
Ja 71% 69%
Nee 23% 21%
Geen mening 6% 10%

De ledenraad heeft inmiddels in een vergadering de ledenbijeenkomsten geëvalueerd. Gezien de complexiteit van de materie en het belang van een weloverwogen beslissing, kiest de ledenraad voor zorgvuldigheid boven snelheid. Daarom gaat ze de komende maanden de verdere invulling van VON nader onderzoeken.

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 19-6-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 -0,60
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren