NederlandsDeutsch
A A A
23-04-2012

ForFarmers bepaalt formatieplan

Nu toestemming door de Europese Mededingingsautoriteit is verleend, maakt Hendrix sinds 1 april 2012 deel uit van de ForFarmers Group. Waar dat voordelen biedt zullen activiteiten van Hendrix en ForFarmers worden samengevoegd in een nieuwe organisatie. De belangrijkste samenvoeging betreft de Nederlandse mengvoeractiviteiten.

Daarnaast is sprake van een generieke daling in de afzet van varkensvoeders in Nederland. Dit heeft effect op de nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie wil de gevolgen van deze dalende afzet combineren met de schaalvoordelen van de samenvoeging, waardoor ze een gezonde organisatie blijft, die in staat is haar klanten een optimale waarde/prijs-verhouding te blijven bieden. De basis hiervoor is maximale efficiency en optimale kennisbenutting. Er ontstaan voordelen, onder andere op het gebied van productie, logistiek, inkoop, personeel en kennis.

De afgelopen maanden zijn werkgroepen met medewerkers van zowel Hendrix als ForFarmers gezamenlijk aan de slag geweest om te komen tot een deelintegratieplan voor hun specifieke onderdeel. Deze integratieplannen zijn samengevoegd in het masterintegratieplan.

Een belangrijk aspect van het masterintegratieplan is de personeelsbezetting. Uit het plan blijkt dat er in de jaren 2012, 2013 en 2014 in totaal 160 arbeidsplaatsen zullen vervallen. Bij deze afbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk verloop, vermindering van inleen en afbouw van tijdelijke arbeidscontracten. Daardoor kan het aantal gedwongen ontslagen tot 60 medewerkers worden beperkt, waarvan 38 in 2012. In 2013 en 2014 zullen er naar verwachting 22 gedwongen ontslagen volgen. Om de gevolgen voor deze medewerkers te beperken zal er een sociaal plan worden opgesteld.

Vandaag zijn de onderhandelingen met de vakbonden over de invulling van dit sociaal plan gestart. Bij de ondernemingsraden ligt inmiddels een adviesaanvraag voor de nieuwe organisatiestructuur. ForFarmers zal, met zorg en aandacht voor haar medewerkers, werken aan de verdere vervolgstappen.

ForFarmers wil een organisatie realiseren die klaar is om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te treden, met een uitdagende werkomgeving voor haar medewerkers.

Het blijft de ambitie van ForFarmers om een optimale bijdrage te leveren aan het rendement op boerenbedrijven. ForFarmers is en blijft een no-nonsense organisatie, die dicht bij haar klanten staat en weet wat er speelt in de markt.

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 10-7-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 0,00
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren