NederlandsDeutsch
A A A
21-03-2011

Recordafzet en -omzet bij ForFarmers

ForFarmers Group B.V. (“ForFarmers”) heeft in 2010 een recordafzet gerealiseerd van 2,4 miljoen ton mengvoeders. De omzet steeg, mede door consolidatie van deelnemingen, naar een recordhoogte van € 4,2 miljard.

Het financiële resultaat was zeer goed. De winst in 2010 bedroeg ruim € 40 miljoen. De afzet bij Cefetra groeide met 24% tot een recordvolume van 18,9 miljoen ton. Coöperatie FromFarmers U.A. (de “coöperatie”) bezit op 31 december 2010 91,9% van de aandelen van ForFarmers. De leden van de coöperatie delen via “Vermogen Op Naam” mee in de goede ontwikkeling van ForFarmers. Over het jaar 2010 zal het voorstel worden gedaan om € 8,5 miljoen aan de leden van de coöperatie uit te keren. Aan de participatiereserve van de leden van de coöperatie wordt € 35,8 miljoen toegevoegd.

ForFarmers Group B.V.
In 2010 heeft ForFarmers een nettoresultaat gerealiseerd van € 40,5 miljoen door de goede resultaten op de kernactiviteiten, met name gerealiseerd door een goede inkooppositie, een goed resultaat uit deelnemingen, waaronder het aandeel in het nettoresultaat van Cefetra van ruim € 12 miljoen en boekwinsten zoals op de verkoop van participatiebewijzen Koninklijke Cebeco Groep. Het resultaat in 2010 exclusief bijzondere boekwinsten bedraagt € 32,0 miljoen, tegenover € 34,1 miljoen in 2009.

De omzet is in 2010 tot € 4,2 miljard gestegen. In 2009 bedroeg de omzet nog € 1,9 miljard, waarmee de omzet dus met 113% is gestegen. Autonoom (gecorrigeerd voor consolidatie-effecten) is de omzet met 19% toegenomen. De stijging van de omzet komt met name door een stijging van de afzet van agrarische grondstoffen bij Cefetra, daarnaast door hogere verkoopprijzen vanwege het doorberekenen van de prijsstijging van de agrarische grondstoffen en door de stijging van de afzet van mengvoeders. De gestegen afzet mengvoeders wordt mede veroorzaakt door de klantenwinst en klantentrouw. In een eerder onafhankelijk onderzoek (AgriDirect) is vastgesteld dat ForFarmers van de mengvoerbedrijven het hoogst scoort op het aspect klantentrouw.

De intrinsieke waarde per aandeel stijgt met € 0,29 tot een waarde van € 2,51. In lijn met het dividendbeleid zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan om een bedrag van € 9,6 miljoen uit te keren als dividend. Dit is per aandeel een dividend van € 0,09042. Het dividendrendement bedraagt daarmee 3,5%.

Coöperatie FromFarmers
De coöperatie heeft ruim 91% van de aandelen van ForFarmers. Over 2010 zal een bedrag van € 35,8 miljoen worden bijgeboekt op de participatiereserve. Dit is een combinatie van vermogen dat op naam gezet zal worden van leden van de coöperatie en de waardestijging van het reeds aanwezige saldo op de participatiereserve, door toename van de intrinsieke waarde van de aandelen ForFarmers. Daarnaast wordt op basis van het verwachte dividend van ForFarmers Group B.V. aan de ledenraad voorgesteld € 8,5 miljoen in contanten uit te keren als resultaatuitkering en vermogensvergoeding over de participatierekeningen.

Handelsplatform
Vanaf 8 november 2010 is het mogelijk te handelen in certificaten van ForFarmers via een multilateraal handelsplatform. De slotkoers van het certificaat op 31 december 2010 was € 2,58 per stuk. De hoogste notering in 2010 kwam uit op € 2,85. De slotkoers op 18 maart jl. bedroeg € 2,87 per stuk. Vanaf 21 maart zal de dagelijkse slotkoers te vinden zijn op de site www.forfarmersgroup.eu.

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 16-7-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 0,00
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren