NederlandsDeutsch
A A A

Coöperatie FromFarmers

In 2000 fuseerden ABC en CTA tot ABCTA. Vanwege de internationale groeiambities van de onderneming werd de naam eind 2005 veranderd in ForFarmers. Een naam met een internationaal karakter die direct duidelijk maakt dat de boer als klant centraal staat. Om verder te kunnen groeien, zijn de onderneming en de coöperatie toen gesplitst. De coöperatie kreeg de toepasselijke naam FromFarmers. Coöperatie FromFarmers werd daarmee aandeelhouder van ForFarmers. De activiteiten van FromFarmers bestaan uit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V.

Door haar belang in ForFarmers N.V. heeft de coöperatie zeggenschap binnen ForFarmers. Ieder lid dat een participatierekening of certificaten heeft, kan voorts zeggenschap (‘stemrecht’) opvragen conform het bepaalde in de statuten van FromFarmers respectievelijk de administratievoorwaarden van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers. Het stemrecht dat niet wordt opgevraagd door leden met een participatierekening wordt uitgeoefend door de coöperatie. Voor het stemrecht dat niet wordt opgevraagd door certificaathouders kan de coöperatie zeggenschap uitoefenen (door middel van een steminstructie). Leden hebben op deze manier direct of indirect, via de coöperatie, zeggenschap over belangrijke onderwerpen waaronder strategische beslissingen. De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming plaats. De leden van de ledenraad worden gekozen door de leden van FromFarmers, zij vertegenwoordigen de sectoren rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en plant.


De ledenraad bestaat uit 26 personen. Als vertegenwoordigers van de leden is het wenselijk dat zij weten wat er onder de leden van de coöperatie leeft. De leden van het bestuur van Coöperatie FromFarmers worden benoemd door de ledenraad en bestaat uit leden van de coöperatie. Voor de leden van de coöperatie worden jaarlijks informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast vindt er jaarlijks een ledenbijeenkomst plaats waar het jaarverslag van Coöperatie FromFarmers aan de orde komt.


Om de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen wordt periodiek het magazine “Ambitie” uitgebracht.

Over Vermogen Op Naam
Vermogen Op Naam (VON) is een traject van tien jaar, dat vanaf 2006 is gaan lopen, waarbij (een deel van) het eigen vermogen van FromFarmers in verband met de groeistrategie op naam van de leden is gezet. In de jaren 2007 t/m 2016 (met uitloop in 2017) werd circa 82,5% van het vermogen onder de leden verdeeld (op een participatierekening bijgeschreven). De laatste bijschrijvingen in het kader van dit traject hebben in 2017 plaatsgevonden. 

Voor meer informatie over dit traject verwijzen wij u naar de info “Vermogen Op Naam” op deze website.

Vitale coöperatie
Coöperatie FromFarmers wil samen met de onderneming ForFarmers vertrouwd groeien. Deze groei moet in het voordeel zijn van zowel FromFarmers als de onderneming ForFarmers. Sinds 24 mei 2016 zijn de aandelen van ForFarmers N.V. genoteerd aan Euronext Amsterdam. Aangezien in het kader van het traject Vermogen Op Naam circa 82,5% van het vermogen is verdeeld onder de leden (door middel van bijschrijving op een participatierekening), houdt de coöperatie een belang van circa 17,5%. Verder heeft de coöperatie zeggenschap over belangrijke zaken als prioriteitsaandeelhouder. De coöperatie is prioriteitsaandeelhouder zolang de coöperatie op 1 januari van ieder kalenderjaar voor tenminste 20% zeggenschap kan uitoefenen (op aandelen die zij houdt in ForFarmers en/of een steminstructie kan geven met betrekking tot aandelen ForFarmers die door Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers worden gehouden). Klankbordgroepen borgen de marktconformiteit en Stichting Continuïteit ForFarmers beschermt de onderneming – onder meer – tegen vijandige overnames. 

 

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 16-7-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 0,00
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren