Bedrijfsprofiel

Linda Bolscher nieuw bestuurslid coöperatie FromFarmers

30 maart 2022
Afbeelding: 2021-01-16 Pasfoto van Linda Bolscher

Tijdens de ledenraadsvergadering van 30 maart 2022 is mevrouw Linda Bolscher-Beltman benoemd tot bestuurder van Coöperatie FromFarmers. Zij volgt hiermee mevrouw Bernadet Beltman-ten Bokkel op, die aftredend was en zich niet herkiesbaar stelde. Met deze benoeming in het bestuur treedt Linda terug als ledenraadslid. Hiermee ontstaat een vacature voor de sector herkauwers, die in 2023 zal worden ingevuld als de verkiezingen voor dat jaar aan de orde zijn.

Linda is getrouwd met Fons en heeft een dochter Sofie en twee zonen Wout en Gijs.
In maatschap met haar man runt ze in Sellingen een melkveebedrijf met 260 koeien met bijbehorend jongvee.

Toen Linda in 2021 is gekozen in de ledenraad van FromFarmers gaf ze als motivatie het van belang te vinden dat FromFarmers de ledenbetrokkenheid moet koesteren en uitbouwen. Ook vindt ze het belangrijk te weten wat er op de boerenerven leeft en haar gezonde boerenverstand in te brengen. Linda is trots op de coöperatie en wil dit graag overbrengen op de leden van FromFarmers en hoopt hiermee ook nieuwe leden en zeker ook jonge boeren aan te trekken.
“ForFarmers moet toekomstbestendig ondernemen door een goede prijs- en kwaliteitverhouding en moet daarnaast een goed kennispartner zijn voor onze boerenbedrijven”. Met deze blik zal ze haar rol verder doorzetten als bestuurder van Coöperatie FromFarmers.

Linda’s visie op de agrarische sector: “Het aantal agrarische bedrijven in de agrarische sector zal afnemen. De nevenactiviteiten op de bedrijven zullen toenemen. De vraag naar voedsel zal wereldwijd stijgen, hoe actueel is deze situatie nu ineens. Duurzaam produceren met samenwerkingen tussen de lokale agrarische bedrijven wordt steeds belangrijker. De schaalvergroting op de bedrijven zal ook doorgaan. Hierbij spelen arbeid, efficiëntie en een lage kostprijs een belangrijke rol”.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.