Bedrijfsprofiel

Over het bedrijf: welke ontwikkelingen heeft het bedrijf doorgemaakt en wat is de bedrijfsstrategie?

‘’In het verleden hadden wij een zoogkoeientak, maar in 2011 hebben wij de overstap gemaakt naar het houden van rosékalveren. Deze stap hebben wij in 2011 gezet omdat het met de zoogkoeientak lastig was om goed rendement te behalen. Door de jaren heen hebben wij het bedrijf in stappen uitgebouwd van 200 kalveren naar nu 800 rosékalveren.’’

‘’In 2016 hebben we de keuze gemaakt om de opfok zelf te gaan doen in plaats van het afmesten vanaf 12 weken. We wilden daarmee deze schakel in de keten in eigen beheer hebben. Deze strategische keuze is gebaseerd op de verwachting dat de ketens in de toekomst gesloten gaan worden. Maar wat nog belangrijker vonden is de passie die we hebben voor het hele traject van opfok. Dit brengt meer werk met zich mee, maar daar willen we juist voor gaan. De kalveren komen nu op een leeftijd van twee weken bij ons binnen. Je kent daardoor het kalf ook veel beter en dit versterkt de positie van je bedrijf.’’

‘Werk is de hobby’ gaf je in het begin van het gesprek aan, hoe zet je dit rond en hoe zit het met mogelijke bedrijfsopvolging?

‘’Sinds 2016 doet Jannet de opfok voor het bedrijf en werkt zij volledig thuis. Buiten schooltijd helpen de kinderen mee waar dit kan. Zij hebben interesse en belangstelling om het bedrijf voort te zetten, maar dit is nog niet concreet. Daarbij zijn wij ook nog maar net zelf begonnen’’, zegt Jan met een knipoog. Jan werkt sinds 1996 ook als financieringsspecialist bij de Rabobank in het Food & Agri team. Voor aankomend jaar stelt Jan zich beschikbaar voor de auditcommissie van FromFarmers.

‘’Ik streef ernaar om met maximale arbeidskracht het bedrijf te optimaliseren vanuit efficiëntie. De roséopfok is topsport: je moet binnen acht maanden het maximale uit de kalveren halen met als doel het afgeleverd gewicht en groei te optimaliseren. Omdat je met de grens van acht maanden te maken hebt, moet je dan ook geen concessies doen in minder voer of goedkoper voer. Met maximale inzet van eigen arbeid en door te letten op en goede gezondheid van de kalveren proberen we dit te bereiken. Een gezond koppel kalveren brengt mij het meeste arbeidsplezier maar omgekeerd lig ik wakker wanneer er trammelant is in de stal. Het begint met aandacht voor de dieren.’’

Afbeelding: pag. 11 Jan Hesselink 1

Je bent lid van de coöperatie sinds 2011 en sinds dit jaar ledenraadslid, hoe is dit zo gekomen?

‘’In 2011 zijn wij met de rosékalveren begonnen en nam de voerafname toe, hierdoor werden de voerequivalenten interessant. Van oudsher waren wij altijd al trouwe ABC klant, hierdoor was de binding er al en samen met de voervoorlichter hebben wij destijds de opties bekeken en de keuze gemaakt hoe het bedrijf in te richten en lid te worden. Ik moest mij wel volledig inkopen, omdat ik nog niks opgebouwd had vanuit het verleden, dit was wel een nadeel. Maar het extra rendement was het belangrijkste en voor ons van meerwaarde.’’

‘’Sinds afgelopen mei ben de opvolger van Hans Luijerink in de ledenraad, het voelde als een eer om gevraagd te worden om de vleesveetak binnen FromFarmers te vertegenwoordigen. Daarnaast vind ik mooi om mee te draaien in de rol als coöperatie om als grootaandeelhouder erop toe te zien dat de resultaten bewaakt worden en om zelf ook betrokken te zijn. Mijn doel binnen de ledenraad is om de praktische inslag te delen en dit over te brengen tot de directie van ForFarmers.‘’

Hoe zijn de (eerste) ervaringen in de ledenraad?

‘’De makkelijke benadering en korte afstand tot de directie waardeer ik sterk. Dit had ik niet zo verwacht en deze laagdrempeligheid heeft een positieve uitwerking in de ledenraad. De samenstelling van de ledenraad is divers met veel gedrevenheid, die met een scherpe en kritische blik haar rol vervult.’’

Hoe kijk je tegen het bedrijf ForFarmers aan?

‘’ForFarmers is een belangrijke speler in onze sector en daardoor ook sterk bepalend voor onze bedrijfsresultaten. Het is een betrokken en gelukkig financieel gezond bedrijf en tevens een betrouwbare partner om mee samen te werken. Je bestelt en er gaat eigenlijk nooit iets mis. De focus ligt erop dat de silo’s vol komen. Het vleesvee-team bevat veel kennis en deelt dit ook goed onderling. Ik heb mijn primaire adviseur, maar hij staat er ook voor open dat ik kan sparren met een andere adviseur.’’

‘’Daarnaast sta ik zeker achter de visie van de directie van ForFarmers, om ook buiten Nederland te groeien. Daar ligt het grootste groeipotentieel en vervolgens ook het grootste winstpotentieel voor de leden. Het is goed als de winst op andere plekken behaald wordt en vervolgens ten goede komt aan de leden en hierom is het belangrijk om als lid de hoeveelheid voerequivalenten op orde te hebben.’’

Afbeelding: pag. 11 Jan Hesselink 2 - kalveren

Wat wil je de coöperatie meegeven?

‘’De focus van de coöperatie mag wel wat meer komen te liggen op de jongere boeren om de betrokkenheid van jonge ondernemers te verbeteren. Tijdens de goed bezochte ledenavond viel het op dat er relatief minder jonge ondernemers aanwezig waren. Ik denk dat de jonge garde zich wellicht wat minder laat binden en juist deze verbinding is voor FromFarmers belangrijk. Ik zie het extraatje dat wij als leden krijgen vanuit FromFarmers wel als belangrijk pluspunt bovenop het krijgen van het beste voer voor de beste prijs bij ForFarmers.’’

Heb jij nog advies voor onze leden?

‘’Specifiek richting de kalverhouders wil ik meegeven om vertrouwen te blijven houden in de kalversector. Ik ben er van overtuigd dat er economisch herstel zal optreden en rendement te halen is  in de sector. Als sector moeten we waakzaam blijven voor de publieke opinie en regelgeving. Hier zit de meeste onzekerheid. Zolang de grotere ketenpartijen achter de sector blijven staan is er een toekomst voor de kalverhouders en blijf ik vertrouwen houden in het herstel van de markt. In het algemeen wil ik de boodschap geven aan leden om zich uit te spreken en niet terughoudend te zijn om contact op te nemen met ledenraadsleden of de voervoorlichter indien je verbeterpunten ziet, dus maak zaken bespreekbaar.’’

En tot slot, waar ben je trots op?

‘’Binnen de coöperatie vind ik de katalysatorrol een mooi pluspunt en hier kunnen we wellicht nog meer mee doen om gezamenlijk initiatieven op te zetten. Maar samen met het gezin een mooi koppel kalveren afleveren, dat maakt mij persoonlijk heel trots.’’

In iedere Ambitie komt een nieuw ledenraadslid aan het woord. Welke vraag wilt u hem of haar stellen? Mail uw vraag naar info@fromfarmers.eu.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.