Bedrijfsprofiel

Vijf vragen aan Jan Kuks, voorzitter ledenraad

15 juni 2020

We stellen Jan Kuks, voorzitter van de ledenraad van Coöperatie FromFarmers, vijf vragen over hemzelf, zijn visie op de ledenraad en zijn ambitie met de coöperatie. 

Afbeelding: Jan Kuks_720x290

1. Jan, kun je een korte introductie van jezelf geven?

Ik ben 36 jaar oud en heb samen met mijn ouders een melkveebedrijf in Nutter (Twente). We zitten dicht bij het Natura2000 gebied het Springendal en houden 90 melkkoeien met jongvee op ruim 50 ha grond. Samen met Desirée heb ik drie kinderen (2-4-5 jaar) en zij heeft samen met haar vader een legpluimveebedrijf. 

2. Sinds wanneer zit je in de ledenraad en wat steek je hiervan op?

Ik zit vier jaar in de ledenraad van FromFarmers. We zijn met 26 ledenraadsleden, onderverdeeld in vier sectoren, iedereen levert vanuit eigen dynamiek, kennis en kunde zijn/haar input. Hierdoor worden verschillende invalshoeken belicht. Door discussie met elkaar, leer je van en met elkaar. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de strategie en resultaten van FromFarmers. Door dit alles kan ik mijn blik verbreden.  

3. Waarom heb jij de rol van voorzitter op je genomen?

Ik was sectorvoorzitter van de sector herkauwers en heb in het afgelopen jaar ook een actieve rol gehad in de werkgroep Vitale Coöperatie. Ik krijg energie van het werk in de ledenraad van FromFarmers en vind het leuk om te doen. Ik werd afgelopen jaar door enkele collega-ledenraadsleden aangemoedigd om mij verkiesbaar te stellen voor de rol van voorzitter. Naast dat ik het een leuke, nieuwe uitdaging vind, heeft deze support mij zeker gestimuleerd om deze stap te zetten.     

4. Wat is jouw ambitie met de coöperatie?

Ik vind het vooral belangrijk dat we onze gezamenlijke ambitie uitvoeren: we willen ook voor de toekomstige generaties een coöperatie blijven die de belangen van haar leden kan behartigen. Dit benadrukt het belang om met ForFarmers te blijven werken aan het leveren van toegevoegde waarde aan onze leden.

5. Waarom moeten veehouders volgens jou lid worden / lid blijven van de coöperatie?

Dat is wat mij betreft om twee redenen: 
1. Als leden van de coöperatie en afnemers bij ForFarmers kunnen wij als klankbord fungeren en terugkoppeling geven over de prestaties op het boerenerf. 
2. Aan de andere kant kunnen we er als aandeelhouder ook op toezien dat ForFarmers een gezonde financiële onderneming is.

Wij zijn als leden van FromFarmers vaak ook klant van ForFarmers. Dat is een verantwoordelijke positie die we willen en kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat ForFarmers op een efficiënte wijze goed voer blijft leveren. ForFarmers moet daarentegen ook aantrekkelijk zijn voor niet-leden, omdat de omzet niet volledig alleen aan leden wordt geleverd. Als coöperatie en aandeelhouder kunnen we met ForFarmers praten over de prestaties. Als het voer niet goed is beginnen boeren te morren, als de winst niet goed is beginnen aandeelhouders te morren. Als coöperatie zijn we beide. Het is zaak om hierin balans te houden. Dus als het voer goed is, voor een goede prijs en de winst ook, dan snijdt het mes voor het coöperatieve lid aan twee kanten.    

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.