Bedrijfsprofiel

FromFarmers: Resultaten 2021

24 februari 2022

Coöperatie FromFarmers U.A. (FromFarmers / de Coöperatie) heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is. 
FromFarmers heeft de resultaten van 2021 gepubliceerd; de resultaten van 2021 van ForFarmers zijn hierin geconsolideerd. Het jaarverslag van FromFarmers is te vinden op de website van de Coöperatie, www.fromfarmers.eu. FromFarmers meldt dat ForFarmers voorafgaand aan deze publicatie de jaarcijfers 2021 heeft gepubliceerd. Het integrale persbericht van ForFarmers is als onderdeel van dit persbericht opgenomen. 

Ben Volker, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “Het afgelopen jaar 2021 is bepaald geen makkelijk jaar geweest voor veehouders. Bovenal stond het jaar in het teken van hoge grondstof- en energieprijzen. Dit had zijn weerslag op de voerprijzen en raakte alle leden. Vooral onze varkenshouders hadden hieronder te lijden gezien de extreem lage varkensprijzen. In dit soort marktomstandigheden is het meer dan ooit van belang dat de voerleverancier een goed prijsbeleid voert en tegelijkertijd de kwaliteit van het voer hoog houdt. Dat helpt ons met het technisch rendement. We zien er als betrokken aandeelhouder van ForFarmers continu op toe dat ForFarmers dit waarmaakt. Zo bleken recent klanten van ForFarmers opnieuw koploper in kilogrammen vet en eiwit in de melk.
Het feit dat er geen progressie kon worden gemaakt met het stikstofdossier, als gevolg van de lange formatieperiode van de regering, zorgde voor aanhoudende onrust onder boeren. In dit licht voelen we ons gesteund door ForFarmers, die zich als onderneming inzet voor haar missie For the Future of Farming. Vanuit dat perspectief komt de onderneming voor onze sector op in deze roerige tijden door aan te sturen op ‘innoveren, niet saneren’. Vanuit onze kant werken we er hard aan om onze coöperatie vitaal te houden en hebben daarvoor het team coöperatiezaken in het leven geroepen, dat zich focust op meer impact, meer kennis en meer rendement. Samenwerking in onze sector is van belang. De kernwaarden Duurzaamheid en Partnerschap van de onderneming sluiten hier naadloos bij aan.’

De voorgenomen dividenduitkering van ForFarmers stelt de Coöperatie in staat om een vermogensvergoeding op participatierekeningen en resultaatuitkering op voerequivalenten uit te keren aan haar leden (onder de voorwaarde dat de jaarrekening van ForFarmers N.V. op 14 april 2022 tijdens diens Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld).
FromFarmers heeft voorgesteld, onder genoemde voorwaarde, om: 
1.    een vermogensvergoeding op participatierekeningen uit te keren die gelijk is aan het dividend dat wordt ontvangen over de daarmee corresponderende aandelen in ForFarmers; en
2.    over het boekjaar 2021 €4,57 (afgerond) uit te keren per op 31 december 2021 benut voerequivalent.
 

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.