Bedrijfsprofiel

FromFarmers: Resultaten 2019

12 maart 2020

Coöperatie FromFarmers U.A. (FromFarmers / de Coöperatie) heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is.

FromFarmers heeft de resultaten van 2019 gepubliceerd; de resultaten van 2019 van ForFarmers zijn hierin geconsolideerd. Het jaarverslag van FromFarmers is op deze website te vinden (zie link hieronder). FromFarmers meldt dat ForFarmers voorafgaand aan deze publicatie de jaarcijfers 2019 heeft gepubliceerd. Het integrale persbericht van ForFarmers is als onderdeel van dit persbericht opgenomen.

Ben Volker, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “2019 was een turbulent jaar, zowel voor onze leden als voor ForFarmers. We merken dat onze sector steeds meer onder het politieke vergrootglas ligt. Samenwerken aan een duurzame veehouderij is meer dan ooit nodig. We vinden het dan ook een goede ontwikkeling dat het Landbouw Collectief de discussies met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid voert. De insteek om oplossingen te zoeken voor reductie van stikstofuitstoot via onder meer het voerspoor past in de Total Feed aanpak van ForFarmers. We waarderen het advies en de innovatieve concepten van ForFarmers die ons in staat stellen een optimale bedrijfsvoering op onze eigen bedrijven te realiseren. De impact van de ongunstige inkooppositie bij ForFarmers in de eerste helft van het jaar drukte op het resultaat, en dus ook op het geconsolideerde resultaat van FromFarmers. We zijn tevreden over de door ForFarmers genomen stappen in de inkoopprocedure om te kans op herhaling te minimaliseren. Gelukkig waren de resultaten in het tweede halfjaar weer beter.”

De voorgenomen dividenduitkering van ForFarmers stelt de Coöperatie in staat om een vermogensvergoeding op participatierekeningen en resultaatuitkering op voerequivalenten uit te keren aan haar leden (onder de voorwaarde dat de jaarrekening van ForFarmers N.V. op 24 april 2020 tijdens diens Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld).
FromFarmers heeft voorgesteld, onder genoemde voorwaarde, om: 

  1. 1. een vermogensvergoeding op participatierekeningen uit te keren die gelijk is aan het dividend dat wordt ontvangen over de daarmee corresponderende aandelen in ForFarmers; en
  2. 2. over het boekjaar 2019 €4,34 (afgerond) uit te keren per op 31 december 2019 benut voerequivalent.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.