Bedrijfsprofiel

FromFarmers: Resultaten 2018

13 maart 2019

Coöperatie FromFarmers U.A. (FromFarmers / de Coöperatie) heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is.


FromFarmers heeft de resultaten van 2018 gepubliceerd; de resultaten van 2018 van ForFarmers zijn hierin geconsolideerd. Zie hier het jaarverslag van FromFarmers.

FromFarmers meldt dat ForFarmers voorafgaand aan deze publicatie de jaarcijfers 2018 heeft gepubliceerd. Het integrale persbericht van ForFarmers is als onderdeel van dit persbericht opgenomen.


Ben Volker, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “Wij zijn verheugd met de overnames die ForFarmers in 2018 heeft gedaan waardoor de onderneming een bredere basis heeft gekregen door de uitbreiding naar Polen en in de kernlanden Nederland en België. In het algemeen lagen de prijzen voor producten van onze leden lager dan in het bijzonder goede jaar 2017. We waarderen het advies en de innovatieve concepten van ForFarmers die ons in staat stellen in die omstandigheden onze resultaten goed te kunnen monitoren en een optimale bedrijfsvoering te realiseren. We ondersteunen daarom ook de Horizon 2020 strategie van ForFarmers om door partnerschappen en het creëren van schaalgrootte de klant optimaal met Total Feed oplossingen te bedienen. De dividenduitkering van ForFarmers stelt FromFarmers in staat om een vermogensvergoeding op participatierekeningen en resultaatuitkering op voerequivalenten uit te keren aan haar leden (onder de voorwaarde dat de jaarrekening van ForFarmers N.V. op 26 april 2019 tijdens diens Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld).

FromFarmers heeft voorgesteld, onder genoemde voorwaarde, om:

  1. een vermogensvergoeding op participatierekeningen uit te keren die gelijk is aan het dividend dat wordt ontvangen over de daarmee corresponderende aandelen in ForFarmers; en
  2. over het boekjaar 2018 €4,62 uit te keren per op 31 december 2018 benut voerequivalent.”


Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Bijlage: Persbericht ForFarmers N.V. – jaarcijfers 2018

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.