Bedrijfsprofiel

Coöperatie FromFarmers past financieringsregeling aan

24 februari 2020

Financieringsregeling voor aankoop van voerequivalenten

Coöperatie FromFarmers heeft 1 januari 2017 de financieringsregeling jonge boeren voor aankoop van voerequivalenten geïntroduceerd. Deze regeling is destijds in het leven geroepen zodat jonge ondernemers via een geldlening bij FromFarmers voerequivalenten kunnen aankopen.  

De regeling is onlangs door het bestuur en de ledenraad geëvalueerd en er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Er geldt geen leeftijdsgrens van 36 jaar meer, de naam is nu Financieringsregeling;
  • de Financieringsregeling is bedoeld voor in Nederland gevestigde bedrijven die lid zijn van Coöperatie FromFarmers en die de afgelopen vijf jaar (voor aanvraag) niet langer dan één jaar aaneengesloten voerequivalenten op naam hebben gehad;
  • de Financieringsregeling geldt voor minimaal honderd (100) en maximaal zesduizend (6.000) voerequivalenten.

Door producten bij ForFarmers N.V. en/of haar dochterondernemingen af te nemen, benut een lid voerequivalenten. De resultaatuitkering die door de benutting van voerequivalenten verkregen wordt, dient aangewend te worden voor het terugbetalen van de rente en voor het terugbetalen van tenminste 12,5% van de lening (aflossing). Deelnemers kunnen nu aangeven of ze de hele resultaatuitkering willen gebruiken voor rente en aflossing, of dat ze een deel van de resultaatuitkering voor andere doeleinden willen gebruiken. Daarbij wetende dat de financiering een looptijd kent van maximaal tien jaar en het resterende saldo uiterlijk voor het einde van de looptijd afgelost dient te zijn. Vervroegde aflossing is mogelijk.

Met de invoering van deze aangepaste regeling is de vorige regeling, waarbij een leeftijdsgrens van 36 jaar gold, komen te vervallen. 

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.