NederlandsDeutsch
A A A
05-04-2017

Uitbreiding bestuur Coöperatie FromFarmers

Bijschrijving Vermogen Op Naam voor leden FromFarmers bedraagt € 14.322.371

De ledenraad van Coöperatie FromFarmers U.A. heeft vandaag de heren Ben Volker, Adriaan van Bergen en Roger Gerritzen benoemd tot bestuurders, elk voor een termijn van vier jaar. Hiermee bestaat het bestuur van de Coöperatie vanaf vandaag uit vijf leden. Voorts kondigt Coöperatie FromFarmers U.A. de volgende bijschrijving op participatierekeningen over het boekjaar 2016 aan. De bijschrijving op participatierekeningen over 2016 bedraagt € 14.322.371.

De benoemingen voor het bestuur komen voort uit het voornemen van Coöperatie FromFarmers om het aantal bestuursleden uit te breiden van twee naar vijf, zoals met de leden is besproken tijdens de ledenbijeenkomsten in september 2016. Door deze uitbreiding van het aantal bestuurders zal het bestuur van de Coöperatie voor de meerderheid bestaan uit leden die geen lid zijn van de raad van commissarissen van ForFarmers N.V. In verband met hun benoeming als lid van het bestuur, zijn de heren Volker en Van Bergen teruggetreden als leden van de ledenraad.

Voorts kondigt Coöperatie FromFarmers U.A. de volgende bijschrijving op participatierekeningen over het boekjaar 2016 aan voor leden die per 31 december 2016 voerequivalenten hebben benut volgens het prospectus dat gepubliceerd is op de website van de Coöperatie. Sinds 24 mei 2016 (de datum waarop de gewone aandelen in ForFarmers N.V. genoteerd werden aan Euronext) is het niet meer mogelijk om participatierekeningen te verhandelen via het handelsplatform van F. van Lanschot Bankiers N.V. Hierdoor bestaat er geen prospectusplicht voor de bijschrijvingen op de participatierekening die in 2017 plaatsvinden.

De bijschrijving op participatierekeningen over 2016 bedraagt € 14.322.371 (onder voorbehoud dat de jaarrekening van ForFarmers N.V. op 26 april 2017 wordt vastgesteld). Bedragen die worden bijgeschreven op participatierekeningen kunnen worden geconverteerd in certificaten of aandelen ForFarmers N.V. Genoemde bijschrijving over 2016 komt overeen met 3.585.864 aandelen met een intrinsieke waarde van € 3,99412 per aandeel. De bijschrijving op participatierekeningen zal op 9 mei 2017 geëffectueerd worden op het handelsplatform zoals dat geëxploiteerd wordt door F. van Lanschot Bankiers N.V. Na deze bijschrijving is het directe belang van Coöperatie FromFarmers U.A. in ForFarmers N.V. gedaald tot 17,43% (31/12/2016: 20,81%) doordat er 3,38% op naam van de leden is geschreven.

Koers aandeel

Voerequivalenten (V€) 16-7-2019

Voerequivalenten (V€)
Bekijk koersinformatie 17,50 0,00
VON Portaal
Handelsplatform
Contact
Lidmaatschap
Regeling jonge boeren