Bedrijfsprofiel

Resultaatuitkering Coöperatie FromFarmers bedraagt €4,63 per ton voer

9 mei 2018

Coöperatie FromFarmers U.A. (‘de Coöperatie’) meldt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ForFarmers N.V., gehouden op 26 april 2018, goedkeuring heeft gegeven aan de voorgestelde dividenduitkering aan aandeelhouders (uitbetaling d.d. 9 mei 2018), waaronder de Coöperatie. Op basis van de benutting van voerequivalenten bedraagt de resultaatuitkering van de Coöperatie over het boekjaar 2017 €4,63 per benut voerequivalent. Dit betekent dat leden een vergoeding van €4,63 per ton voer tegemoet kunnen zien. Voorwaarde voor uitkering is dat leden op 31 december 2017 voerequivalenten in bezit hadden en deze daadwerkelijk in 2017 benut hebben door de afname van voer bij één van de daarvoor aangewezen ForFarmers-bedrijven.

Activiteiten FromFarmers 2017
De Coöperatie heeft als kernactiviteit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is. De Coöperatie kijkt terug op een jaar waarin verdere stappen zijn gezet om de toekomst van de vitale coöperatie vorm te geven en de rol van de Coöperatie als aandeelhouder en als prioriteitsaandeelhouder van ForFarmers N.V. naar de toekomst toe te borgen. “In 2017 heeft ForFarmers een mooi resultaat behaald. Er is meer volume verkocht en door het benutten van het schaalvoordeel van de organisatie, ook meer winst gemaakt, dat dit jaar de leden ten goede komt”, aldus Ben Volker, voorzitter Coöperatie FromFarmers.

Dividend en voerequivalenten
Naast het individuele bezit van de leden (per 31 december 2017 in de vorm van een saldo op de participatierekening) van 31,8% waarvan de Coöperatie de corresponderende aandelen houdt, bezit de Coöperatie 17,4% van de aandelen van ForFarmers N.V. (NB. Naast het kapitaalbelang van 49,2% kan de coöperatie steminstructie geven voor de aandelen (7,7% per 31 december 2017) die door de Stichting Beheer worden gehouden en waarvan het stemrecht niet door certificaathouders is opgevraagd). Over de aandelen van de Coöperatie ontvangt de Coöperatie dividend ter hoogte van 30 cent per aandeel. Dit bedrag wordt door de Coöperatie uitgekeerd als vermogensvergoeding aan de houders van participatierekeningen (31,8%). Het bedrag dat daarna resteert, de winst van de Coöperatie, verminderd met de in 2017 gemaakte kosten, wordt uitgekeerd aan de leden. Dit gebeurt op basis van de in 2017 benutte voerequivalenten. Voerequivalenten vormden tot en met 2016 de sleutel voor het verdelen van het vermogen van de Coöperatie (in het kader van het Vermogen Op Naam traject). Per 2017 zijn voerequivalenten uitsluitend nog de sleutel voor het verdelen van het resultaat van de Coöperatie. Deze uitkering komt toe aan leden die hun voerequivalenten benutten door de afname van producten bij één van de daarvoor aangewezen ForFarmers-bedrijven.

Hogere resultaatuitkering 2017
Het resultaat van de Coöperatie bedraagt in 2017 €4.944.540,70 en wordt als resultaatuitkering aan de leden uitgekeerd. Het aantal benutte voerequivalenten in 2017 bedraagt 1.068.729. Dit geeft een resultaatuitkering per benut voerequivalent van €4,63.
Volker: “Een prima resultaat van ForFarmers in 2017 dat ook onze leden ten goede komt. Met een resultaatuitkering van 4,63 euro per ton voer geven we prima invulling aan een vitale coöperatie FromFarmers, zoals we die voor ogen hadden."

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.