Bedrijfsprofiel

FromFarmers: Resultaten 2017 ForFarmers

13 maart 2018

Coöperatie FromFarmers U.A. heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is.


FromFarmers meldt dat ForFarmers vandaag de jaarcijfers 2017 heeft gepubliceerd. Het integrale persbericht van ForFarmers is als onderdeel van dit persbericht opgenomen.
Tevens heeft Coöperatie FromFarmers haar eigen jaarcijfers 2017 gepubliceerd; de jaarcijfers 2017 van ForFarmers zijn hierin geconsolideerd. Het jaarverslag van Coöperatie FromFarmers is te vinden op de site van de Coöperatie, www.fromfarmers.eu.


Ben Volker, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “Wij zijn verheugd met de in het boekjaar 2017 behaalde resultaten van ForFarmers. In het afgelopen boekjaar waren de marktomstandigheden voor veehouders in het algemeen beter dan in 2016. Dit heeft onder meer geresulteerd in een 3,2% toename van het volume Total Feed dat is verkocht aan veehouders in alle landen waar ForFarmers actief is. Zowel de bijdrage van Vleuten-Steijn, dat in 2016 door ForFarmers is overgenomen, als autonome groei lagen hieraan ten grondslag. Het volume mengvoer nam zelfs toe met 5,8%, een indicatie dat veehouders meer prestatievoeders kochten. ForFarmers Nederland, waaronder ook Reudink voor biologische voeders en Pavo, dat de paardensector bedient, heeft een solide groei in resultaten behaald. Ondanks de fosfaatmaatregelen die in 2017 van kracht werden wist ForFarmers Nederland het volume Total Feed aan melkveehouders te laten groeien. In de varkenssector werd eveneens meer Total Feed volume afgezet. En ook in de pluimveesector, waarbij sommige legkippenhouders in 2017 werden geraakt door de Fipronil-affaire, is meer volume verkocht zowel voor legkippen als vleeskuikens.


Ook in Duitsland en België heeft ForFarmers verbetering van de resultaten gerealiseerd. In het Verenigd Koninkrijk was het lastiger, wat zichtbaar was in de cijfers. ForFarmers-breed is er weer sterk op de kosten gelet. Dit heeft bijgedragen aan een solide resultaat van de totale ForFarmers groep over 2017. De dividenduitkering van ForFarmers aan de (groot)aandeelhouder FromFarmers stelt de Coöperatie in staat een gezonde vermogensvergoeding op participatierekeningen en resultaatuitkering op voerequivalenten uit te keren aan onze leden (onder de voorwaarde dat de jaarrekening van ForFarmers N.V. op 26 april 2018 tijdens diens Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld).”


Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.